Conferentie Vereniging Regio Water

Investeren in projecten en voorzieningen langs en op het water dragen niet alleen bij aan het verbinden van stad, land en natuur en het ontsluiten van het cultureel historisch erfgoed, maar stimuleert ook de lokale en regionale economie. Watergebonden economie levert een bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en een beter vestigingsklimaat, daarnaast biedt het kansen voor allerlei (kleinschalige) bedrijvigheid en ondernemingen. Daarom is het congres van VRW dé kans voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om samen ideeën en kaartjes uit te wisselen over dit thema.

Onder anderen hebben de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit en voorzitter Michaël van Straalen van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland toegezegd om te komen spreken op het congres.

 

Wij hopen u 29 januari 2015 te mogen begroeten.