De waarde van waterrecreatie

Op 21 april 2016 riepen VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon en Wereldbank president Jim Kim de High Level-Panel on Water (HLPW) in het leven. Deze groep legt zich toe op het agenderen van een continue beschikbaarheid en een duurzaam beheer van water. Een onderdeel daarvan is het stimuleren van het bewustzijn omtrent de sociale, milieuvriendelijke en economische waarden van water. Recentelijk schreef Minister President Mark Rutte (lid van de HLPW) daar een zogeheten blog over op de website van het World Economic Forum.

Kort noemde de Minister President waterrecreatie als lastig te waarderen. De waarde van waterrecreatie is namelijk op meerdere manieren te onderbouwen, onderverdeeld in het economische, sociale en milieuvriendelijke karakter ervan. De sociale en maatschappelijke waarde ervan wordt erkend, maar de prijs ervan is ingewikkeld te bepalen.

VRW stimuleert het recreatief gebruik van water. Daarmee wordt het waterbewustzijn gestimuleerd, besteden overheden meer aandacht aan ruimtelijke kwaliteit en wonen mensen in een aantrekkelijke omgeving. In ieder geval zijn woningen langs het doorgaand vaarwater gemiddeld 30-40% meer waard. Dit is in ieder geval een indicator van het belang dat mensen eraan hechten. Bovendien woont 80% van de wereldbevolking in een delta. Nederland is daarvan een voorbeeld met een fijnmazig waternetwerk, dat nog veel beter kan worden benut.

“Let’s join together in valuing this most important public good worldwide, and make sure that water shapes our common future for the better.” – Mark Rutte

De EU heeft in ieder geval de waarde van water erkend met een Interreg Europe subsidie voor VRW. Met 5 internationale regio’s stimuleert zij een duurzame economie door goede benutting van erfgoed rondom het binnenlandse vaarwater. Dit project SWARE loopt tot 2021.

Lees meer op: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/water-shaped-my-countrys-past-it-will-shape-the-future-for-all-of-us en https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater

Noot: Op 11 januari 2017 publiceerde het World Economic Forum (WEF) het jaarlijkse rapport: “The Global Risk Report.” Ook dit jaar was er weer speciale aandacht voor de invloed van water crises op gezondheid en economische activiteiten. Door de klimaatverandering is er namelijk nog steeds een trend zichtbaar van een groeiende frequentie en intensiteit van overstromingen, natuurlijke stormen en watertekorten. Het rapport laat zien hoe belangrijk de beschikbaarheid van water is en hoe een goed beheer van dat water enorm van waarde is.