Den Haag weer verbonden met Midden-Delfland en het Westland

Strijp en Reijnerwatering

Het sloepennetwerk tussen Den Haag, Rijswijk, Wateringen, Delft, Midden-Delfland en het Westland is er flink op vooruit gegaan nu er weer met een sloepje gevaren mag worden over de Strijp en de Reijnerwatering. Daardoor kunnen waterrecreanten veel makkelijker en sneller vanuit Den Haag via de Korte Laak naar de Zweth in Midden-Delfland varen en dan via De Lier door naar het Westland. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het oude vaarverbod opgeheven, nadat zij een aantal kleine voorzieningen had getroffen. Tot nu toe was deze historische vaarverbinding tussen de stad en het achterland verboden toegang vanwege de milieuregelgeving en de kwetsbare oevers.

Kwetsbaar gebied

Het is ook een kwetsbaar stukje natuur met een smalle en bochtige stroom en met gevoelige oevers, dat onderdeel is van de Natte Ecologische Zone. Er gelden daarom nog wel een aantal beperkende voorwaarden voor gebruikers. Omdat het smal en bochtig is, is het éénrichtingsverkeer en om de oevers te beschermen geldt er een maximum vaarsnelheid van 4 kilometer per uur. De vaart is alleen toegankelijk voor kleine en middelgrote bootjes, zowel vanwege de nauwe doorgang en de bochten, als ook enkele lage bruggen.

 

Het mag dan enige jaren geduurd hebben voor het zover was, maar nu heb je ook echt iets moois. Een deel van de oude handelsroute tussen het agrarische Westland en de stad Den Haag is weer bevaarbaar. Tot ver in de vorige eeuw was dit water onderdeel van de vaarroute Westland – Loosduinen – Grote Markt en de Groenmarkt in Den Haag, waar de (wortel)boeren uit Loosduinen (nu nog bekend onder de geuzennaam ‘Peenbuikers’) en de tuinders uit het Westland per platte boot hun goederen en waren naar de markten in Den Haag brachten. Nu kunnen recreanten genieten van deze oude route die stad en land met elkaar verbind en natuur en cultuur bij elkaar brengt.