Herstel en openstelling Monstersche Sluis dichterbij

De openstelling en het herstel van de Monstersche Sluis in Maassluis komt een aanzienlijk stuk dichterbij. De Stichting Monstersche Sluis krijgt het eigendom en het beheer van de sluis. Hierdoor komt een eind aan de onduidelijke eigendomsverhouding.
Een deel van het waterkunstwerk was eigendom van de gemeente Maassluis, een ander deel weer van het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfland wil haar deel overdragen aan de stichting en deze een bruidschat meegeven van 200.000 euro. Maassluis is hetzelfde van plan. Deze heldere eigendomsverhouding maakt het mogelijk dat de provincie Zuid-Holland eveneens een bedrag van circa 200.000 euro subsidie geeft.
Voor de restauratie is ongeveer 1 miljoen euro nodig. Het grootste deel ligt dan in april 2017 op tafel.

Het is voor een groot deel te danken aan vele vrijwilligers, onder anderen die van de Stichting Monstersche Sluis. Zij hebben vele jaren gelobbyd om de sluis weer open te stellen. Vooral Tasja Mol, Bert de Reuver, Joop Luijendijk, Jan van Dijk en Jan Stuip hebben jaren hun schouders eronder gezet. De stichting kent een Comité van Aanbeveling, waarin Vereniging Regio Water ook is vertegenwoordigd.
Een projectgroep onder leiding van professor Jan Stuip gaat de restauratie verder uitwerken, hoewel ze al een heel eind zijn met concrete plannen. De gemeente Maassluis zal ook bezien hoe de vaart richting binnenland weer in gebruik genomen kan worden. Delfland werkt een aantal voorwaarden uit voor het beheer en onderhoud.