Hoe slaagt een project

Wat moet je doen om een ruimtelijk economisch project te doen slagen? Hoe versterk je ruimtelijke kwaliteit zodat toeristen er graag komen? Hoe breng je je gebied onder de aandacht van bezoekers en bedrijven?
Dit is een greep uit een aantal vragen waarop Vereniging Regio Water, samen met leden en buitenlandse kennispartners, een antwoord moet vinden komende periode. Doel ervan is duurzame exploitatie van cultuur en natuur historisch erfgoed rond binnenlandse vaarwegen.

VRW leidt in het Europese project SWARE de fase van internationale kennisuitwisseling. Tijdens de werkgroepbijeenkomst in Tipperary (Ierland) werd deze fase afgetrapt. VRW wil in de komende maanden de regionale stakeholders nauw gaan betrekken bij de internationale sessies. Deze sessies staan gepland in Tipperary, Zuid-Holland en Milaan voor de periode van mei tot en met oktober.

Tijdens de uitwisselingen zullen drie hoofdthema’s centraal staan: bestuursstructuren, het verbinden van toerisme met infrastructuur en erfgoed en promotie, marketing en PR. Daarnaast laat het open karakter van de sessies ruimte om andere onderwerpen, waar kennisvraag naar is, te bespreken. De bedoeling van de uitwisselingen is om vooral belanghebbenden van verschillende regio’s met elkaar in gesprek te laten gaan, om kennis op te doen en om de eigen kennis te delen.

SWARE is een INTERREG EUROPE project om de beleidsinstrumenten rondom het duurzaam beheer van erfgoed rondom binnenlandse waterwegen te verstevigen en het potentieel van recreatie op en rondom binnenlandse waterwegen volledig te benutten. De Europese partners komen uit waterrijke gebieden in Ierland, Italiƫ, Hongarije-Slowakije, Letland en Nederland.