Home - Hof van Delfland

Hof van Delfland

 

logo_hof_van_delfland.png

Klik hier voor meer informatie over de waterrecreatie projecten van Hof van Delfland.

 

gemeente_midden_delfland_5.jpgIn aanvulling op de sleutelopgave Recreatieve verbindingen, dat zich vooral richt op verbetering en versterking van de fietsroutes (zoals de Vaartenroute) in de Hof van Delfland, is er een voorstel ontwikkeld om ook de recreatieve routes en verbindingen over water als onderdeel van deze sleutelopgave projectmatig te benaderen. Van de kust tot aan de Rotte, via het Westland en door heel Midden-Delfland, van Den Haag tot Rotterdam, de oude waterwegen die ooit intensief gebruikt werden voor goederenvervoer en personenverkeer liggen te wachten op nieuwe gebruikers. Zowel de eigen inwoners (stedelingen en dorpelingen) als de toeristen en recreanten uit de wijde omgeving kunnen via historische waterwegen een rondje Hof van Delfland varen en zo het stedelijk cultureel erfgoed, de landelijk en tuinbouwgebieden en de natuur van dichtbij beleven.

Dit thema sluit goed aan bij overige vijf sleutelopgaven en projecten en vormt de missing link. Door het netwerk van vaarwegen goed met elkaar te verbinden, belemmeringen in de doorvaart op te heffen, met waterwegwijzers routes aan te geven, nautische voorzieningen op de wal te realiseren, en aanlegplaatsen en binnenhavens goed te verbinden met achterland of binnenstad neemt de kracht van de Hof als tuin van de Metropoolregio toe. De stedeling komt zo in contact met de natuurlijke omgeving, de recreant krijgt toegang tot stedelijke voorzieningen, en de belevingswaarde van het grootstedelijk gebied gaat omhoog. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de economische positie van de gemeenten in het gebied en het versterkt het vestigingsklimaat in de Zuidvleugel van de Randstad.

gemeente_midden_delfland_6.jpgDe doelstelling is daarom om gezamenlijk de waterrecreatie in de Hof van Delfland een stevige impuls te geven door het waternetwerk beter geschikt te maken voor vaarroutes. Diverse typen gebruikers en vaartuigen van verschillende grootte willen daar graag gebruik van maken. Rondvaartboten, sloepen, jachten, kano's en zeilboten zijn volop aanwezig in het gebied. En er zijn veel plannen zoals uit de genoemde voorbeelden blijkt.

Op basis van eerder gemaakte knelpuntenanalyses van VRW voor het traject Vliet / Rijn-Schiekanaal, het recreatieschap Midden Delfland en de gemeente Westland is met betrokken gemeenten, gebruikers en ondernemers gesproken over mogelijke maatregelen en projecten om de waterrecreatie in de HvD te bevorderen.

Eén van de projecten die snel kan worden opgepakt is de realisatie van een aanlegsteiger aan de Vliet bij Rijswijk, vlak bij twee restaurants. Dit draagt bij aan de ‘avenue culinair' over water. Hierover zijn tijdens de discussietafel afspraken gemaakt en het voorstel wordt nu met de betrokken marktpartijen (de horeca ondernemer en de salonboot), de gemeente Rijswijk, het projectbureau Randstad Waterbaan en de provincie opgepakt. Eén van de initiatiefnemers is Siebolt Harkema, ondernemer van de Salonboot Den Haag & Delft, die graag gasten wil kunnen afzetten bij restaurants en horecagelegenheden langs het water. De steiger bij Vlietzigt is een onderdeel van het voorstel om het rondvaartboten mogelijk te maken om maximaal vijftien minuten aan te leggen bij horecagelegenheden aan de Vliet en de Delftse Schie.

In bijna alle deelnemende gemeenten in de Hof van Delfland worden projecten opgepakt en maatregelen getroffen die mooie routes mogelijk moeten maken. Ron de Bakker van de Westlandse Vloot is een andere ondernemer in het gebied die zich inzet voor deze routes en ook samen met andere (rondvaart)ondernemers arrangementen aan gasten wil aanbieden. Ook komt er een systeem van bewegwijzering over water, vergelijkbaar met de fietsknooppunten.

 

 

 

 

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter