Home - Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren. Dit bevestigende de aanwezigen tijdens een workshop van Provincie Zuid-Holland in Naaldwijk. VRW was daar aanwezig tijdens de zomertoer van de Provincie Zuid-Holland over de groen-blauwe leefomgeving. 

Bijna 60 procent van de aanwezigen vond dat invloed van betrokkenen vaak nodig is. Bijna een derde vond dat dit altijd nodig is, de rest pleitte voor een incidentele betrokkenheid van de buitenwereld bij beleid. Participatie wordt verplicht bij de nieuwe Omgevingswet, maar de meeste overheden werken al zo. 

De meeste aanwezigen, vooral afkomstig van overheden, vonden dat de politiek zich aan het eind van de rit niet kan onthouden van commentaar. De politiek is democratisch gekozen en kan beslissingen dus niet overlaten aan mensen die toevallig in de gelegenheid zijn vrije tijd te steken in de participatie. Wel kan de uitkomst hiervan worden meegenomen in de afweging.

Vereniging Regio Water bekijkt thans of er nieuwe vormen zijn te ontwikkelen voor particpatie. Het Public Participation Network, zoals in Ierland wordt toegepast, zou een interessante pilot kunnen zijn. VRW kwam hiermee in aanraking tijdens de kennisuitwisseling binnen het Interreg Europe Project SWARE in Tipperary County Council.


Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee. Na 46 jaar is de Monstersche Sluis in Maassluis open en kunnen er weer bootjes doorheen.
Het is het resultaat van jarenlang volhouden door alle betrokkenen: vrijwilligers zoals Bert de Reuver, Tasja Mol, Cock Paalvast, Joop Luijendijk, Piet van Dijk, professor Jan Stuip, de gemeente Maassluis, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en verschillende fondsen. De breiclub zorgde met verkoop van handgemaakte truien voor extra inkomsten.
Commissaris van de Koning Jaap Smit opende zaterdag 1 september de sluis officieel. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van Delfland en burgemeester Edo Haan van Maassluis spraken over de unieke samenwerking. Ondernemer Piet van Dijk noemde het een pilot voor nieuwe vormen van bouwen en restaureren.

Op de plaats van de Monstersche Sluis was rond 1340 nog een gat in de dijk. In 1602 is de sluis in opdracht van de gemeente Monster als spuisluis verbouwd. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis, zodat met name tuinders van de vliet naar de haven konden en omgekeerd. Door wegtransport raakte de sluis in verval en in 1972 verleende het bestuur van Zuid-Holland toestemming de Monstersche Sluis af te sluiten voor de scheepvaart. Er kwam een kleikist in om verzilting door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen.
De initiatiefnemers van de stichting de Monstersche Sluis begonnen rond 2008 met de lobby de sluis te restaureren en te heropenen. Met de afspraak dat de Stichting het eigendom van de sluis zou overnemen werden de financiële zorgen voor de overheden weggenomen. Varen van Delft naar zee is nu weer mogelijk.

 


Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter