Home - Nieuws

Kennisuitwisseling over toerisme, erfgoed en infrastructuur

Vereniging Regio Water en de Provincie Zuid-Holland namen samen met de overige SWARE partners en stakeholders deel aan de tweede SWARE kennisuitwisselingssessie in Milaan (12-14 september). Hier werden de uitdagingen besproken omtrent het verbinden van infrastructuur, toerisme en erfgoed in relatie tot het binnenlands vaarwater.

De Metropoolregio Milaan had een druk, maar interessant programma in elkaar gezet met studiebezoeken, lezingen en werkgroepen. Hierin werd onder andere ingegaan op de gedeelde opgaven in de governance, financiering en publiek-private samenwerking op het gebied van duurzaam beheer van erfgoed. De zogeheten "good practices" dienden daarin als illustratie van succesvolle ondernemingen.

Tijdens de afsluitende plenaire sessie blikte directeur economische en sociale ontwikkeling van de Metropoolregio Milaan, Dario Parravicini, terug op de sessie. "Wij wilden alle partners het gehele watersysteem rondom Milaan laten zien. (...) niet alleen het culturele en natuurlijke erfgoed, maar ook de groenblauwe infrastructuur daaromheen, waarvoor het zo belangrijk is dat die investeringen aantrekt. (...) het was een druk programma, vol met bezoeken, lezingen en werkgroepen. Voor ons specifiek was het tevens van belang om onze stakeholders in de regio te ontdekken (bijv. landbouw, ondernemingen, bewoners) en diepere relaties met hen aan te gaan. Zonder hun betrokkenheid kunnen wij namelijk niks doen."

Gedurende de uitwisselingssessie werden de partners rondgeleid langs het bevaarbaar watersysteem, dat steeds vaker niet alleen als belangrijk wordt beschouwd voor navigatie en irrigatie, maar ook wordt belicht als belangrijk historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed, van groot belang voor culturele, artistieke, landelijke, verhalende, religieuze en toeristische activiteiten. Het partnerschap werd benadrukt als belangrijke conditie voor een succesvol en duurzaam beheer van de binnenlandse vaarwegen. De verschillende delegaties spraken tevens met elkaar over problemen als "overcrowding" van toeristische locaties, de verspreiding van toeristen, het bouwen van verhaallijnen en de opgave in het verstevigen van samenwerkingen.

Manita Koop, lead-partner in het project SWARE, spreekt over een succesvolle bijeenkomst. "(...) niet alleen omdat we kennis hebben genomen van elkaars plannen, projecten en aanpak, maar ook vooral van elkaars persoonlijke betrokkenheid daarbij, die leidt tot resultaten."

Van 9 tot en met 11 oktober wordt de laatste in de reeks van kennisuitwisselingssessies georganiseerd in de regio Zuid-Holland. Hier worden onderwerpen besproken die erg belangrijk zijn voor de toeristische sector langs het vaarwater: marketing en destinatieontwikkeling.

Meer informatie over het project SWARE en alle partners is te vinden op http://www.interregeurope.eu/sware.

 


Vooruitzicht op Europese kennisuitwisseling

Hoe ga je om met verschillende belangen/interesses? Hoe kunnen politici en ondernemers de burgers beter bereiken? Hoe stimuleer je duurzaam toerisme op en langs het water? En hoe financier je duurzame projecten? Dit is slechts een greep uit de vragen die centraal staan tijdens het bezoek aan de Metropoolregio Milaan, waaraan de Vereniging, de Provincie Zuid-Holland en stakeholders deel zullen nemen. Na het "kijkje in de keuken" in de landelijke omgeving van Tipperary is het nu de beurt aan de stadsregio Milaan om de deelnemende partners mee te nemen naar hopelijk het "ei van Columbus".

Het thema tijdens de uitwisseling in Milaan is "het verbinden van toerisme en infrastructuur." Hiervoor worden de belangrijke Navigli kanalen en de Adda rivier bezocht. Daarnaast staan er veel projecten op het programma waarin de Milanese jeugd wordt betrokken in organisatie en uitvoering.

Uiteraard komen de SWARE (Sustainable heritage management of Waterway Regions) partners ook in Zuid-Holland op bezoek. Deze uitwisseling vindt plaats van 9 t/m 11 oktober. Het thema in Zuid-Holland is "marketing en gebiedsbepaling," maar werkt niet als limiterende factor in het programma. Ook in Zuid-Holland zal o.a. governance een belangrijke rol krijgen. De organisatie van de uitwisseling in Zuid-Holland wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland.

Mochten er aanvullingen zijn. Vragen die volgens u van belang zijn om te bespreken in Milaan en/of Zuid-Holland, dan horen wij dat graag.

In november zal er aan de hand van deze kennisuitwisselingen (incl. Tipperary afgelopen mei) een "Statement of Agreements", een lijst van aanbevelingen worden opgesteld. Deze aanbevelingen zullen worden omgezet naar regio-specifieke actiepunten die verder worden uitgezet in het actieplan dat de Vereniging en de provincie Zuid-Holland in het kader van SWARE zullen opstellen.

SWARE is een INTERREG EUROPE project om de beleidsinstrumenten rondom het duurzaam beheer van erfgoed rondom binnenlandse waterwegen te verstevigen en het potentieel van recreatie op en rondom binnenlandse waterwegen volledig te benutten. De Europese partners komen uit waterrijke gebieden in Ierland, Italië, Hongarije-Slowakije, Letland en Nederland.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.interregeurope.eu/sware

 


“Warme samenspraak” nodig op waterthema’s

Hoe kunnen we in Zuid-Holland de burgers nog beter betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer? Volgens Jan Kragt (gemeente Zoetermeer) en Marcel de Ruijter (Unie van Waterschappen) kan Nederland daarin een voorbeeld nemen aan het Ierse ontwerp van het Public Participation Network (PPN). "Warme samenspraak" noemde Jan Kragt het in een poging de samenwerking tussen betrokkenen, bewoners en bestuurders te illustreren. Dit deed hij tijdens een recente bijeenkomst van de Institutionele Bestuurlijke Denktank SWARE.

Binnen het Europese project SWARE (Sustainable heritage management of Waterway Regions) werkt Vereniging Regio Water samen met verschillende Europese regio's om antwoorden te vinden op de problemen die bestaan op het gebied van vaarwegbeheer, waterrecreatie en de duurzame benutting van het enorme aanbod aan erfgoed (cultureel en natuurlijk) dat Zuid-Holland te bieden heeft. Het is belangrijk om op dit thema niet alleen onze kennis te delen, maar ook om buitenlandse kennis op te doen. Daarom ging een Nederlandse delegatie van 22 t/m 24 mei op werkbezoek in Tipperary.

In Tipperary bestaat het Tipperary Public Participation Network (TPPN), dat door de overheid wordt ondersteund, gefaciliteerd en gefinancierd, maar los van de politiek is georganiseerd. Grote groepen stakeholders worden via dit netwerk gevraagd om niet alleen mee te denken, maar ook om mee te doen. Afgevaardigden van de PPN vestigen zich in comités en stuurgroepen om daarmee invloed uit te oefenen op de lokale overheden en de te varen koers. De goede wisselwerking tussen bestuurders en PPN zorgt er uiteindelijk voor dat het publiek een echte stem heeft in de ontwikkeling van de regio.

Meer informatie over de TPPN in Ierland kunt u vinden op: https://www.ppntipperary.org/

 


Nieuws

Kennisuitwisseling over toerisme, erfgoed en infrastructuur

Vereniging Regio Water en de Provincie Zuid-Holland namen samen met de overige SWARE partners en stakeholders deel aan de tweede SWARE kennisuitwisselingssessie in Milaan (12-14 september).

> lees verder

Vooruitzicht op Europese kennisuitwisseling

Hoe ga je om met verschillende belangen/interesses? Hoe kunnen politici en ondernemers de burgers beter bereiken?

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter