Bestuursconferentie

Bestuursconferentie

Banen langs het water. Een goedlopende duurzame economie en werkgelegenheid. Een interessantere leefomgeving. Dat willen we allemaal. Om aantrekkelijk te wonen, te werken en de vrije tijd door te brengen, ook in uw woonplaats.

Om dit te bereiken werken ondernemers, overheden, waterschappen en brancheorganisaties samen. En het kan nog beter. Gezamenlijk de schouders eronder zetten om onze binnenlandse vaarwegen en hun omgeving te koesteren, te verbeteren, te benutten en te promoten. Dat is het doel van de conferentie.

Duurzaam economisch gebruik van binnenlandse vaarwegen en hun omgeving
Banen met het water

Wilt u ook uw bijdrage leveren om Nederland aan het water tot een succes te maken of bent u benieuwd wat ieders rol daarin zou kunnen zijn? Dan nodigen wij u uit op het Watercongres van Randstad Waterbaan – Vereniging Regio Water op donderdag 31 mei 2012 vanaf 13.30 uur.

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
(route en mogelijkheden parkeren zie hier.  Let op:”evenement” is van toepassing).

Programma:

13.30
Ontvangst met koffie en thee
14.00
Opening dagvoorzitter
14.10
Rogier van der Sande, gedeputeerde Zuid-Holland, regionaal belang van duurzame samenwerking rond binnenlandse vaarwegen
14.15
Guido van Woerkom (Directeur ANWB): wat betekent duurzame ontwikkeling van het binnenlandse vaarwegennetwerk voor onze internationale concurrentiepositie.
Corien Wortmann-Kool (Vice voorzitter van EVP-fractie in het Europees Parlement) Betekenis Europese doelstellingen (European Waterways Forward) voor lokale, regionale en nationale duurzame economie
14.35
Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het landschap: de Nieuwe waterkaart van de Randstad.
14.45
Peter van de Linde, voorzitter Vereniging van Waterbouwers; wat betekent visie op kwaliteit en samenwerking uiteindelijk voor de werkgelegenheid op en rond de binnenlandse vaarwegen.
15.00
Verschillende Ondernemers en bestuurders geven toelichting: Welke concrete projecten kunnen scoren bij bewoners en bezoekers? Hieraan bijdragen? Wie doet wat?
Interactie met zaal
15.50
Gezamenlijke missie, conclusies en reflectie Ronald Waterman
16.00
Afsluiting door dagvoorzitter
16.10-17.00
Netwerkborrel
 
klik hier voor een overzicht van de sprekers

Aanmelding graag voor 24 mei via randstadwaterbaan@conclusion.nl

Heeft u vooraf vragen dan kunt u deze ook stellen via bovenstaand email adres.

Het aantal plaatsen voor het congres is gelimiteerd en de interesse blijkt nu groot. Reservering gebeurt op volgorde van binnenkomst. Wij hopen u op het congres te zien.

Tijdens de conferentie zijn ook de partners van het Europese netwerk Waterways Forward aanwezig. Dit netwerk van Regionale en Nationale vaarwegbeheerders heeft als doel de economische potentie van vaarwegen te stimuleren.