Besluit varen op de Strijp en Reijnerwatering

Besluit varen op de Strijp en Reijnerwatering

7 april 2022

Op 5 april heeft het college besloten varen op De Strijp en Reijnerwatering onder voorwaarden toe te staan.

De Strijp en Reijnerwatering vormen een aantrekkelijke vaarroute tussen Den Haag en het Westland/Midden-Delfland. Zij zijn ook belangrijke wateren in het ecologisch netwerk. Om te onderzoeken of veilig varen hier kan samengaan met een goede ecologie is Delfland in 2017 een pilot gestart met het openstellen de vaarroute.

Uit de pilot blijkt dat gemotoriseerd varen op De Strijp en Reijnerwatering onder voorwaarden kan worden toegestaan. De voorwaarden die gaan gelden op De Strijp en Reijnerwatering zijn: eenrichtingsverkeer, beperkte vaarsnelheid en een beperkte periode van openstelling: in het voorjaar is gemotoriseerd varen er niet toegestaan.

Met deze voorwaarden verwacht Delfland geen nadelige gevolgen voor de vaarveiligheid en de ecologie. Wij blijven dit wel monitoren. De conclusies van dit onderzoek zijn niet zonder meer toe te passen op andere wateren. Het effect van varen op de ecologie wordt beïnvloed door veel verschillende factoren.

Vanaf 15 juni 2022 is het mogelijk om gemotoriseerd te varen op De Strijp en Reijnerwatering.