Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Zuid-Holland is de waterprovincie van Nederland”

Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Zuid-Holland is de waterprovincie van Nederland”

10 april 2019, redactie

Zuid-Holland is de waterprovincie van Nederland. We hebben goud in handen maar kunnen het nog veel beter benutten. Door samenwerking met ondernemers, waterschappen en investeringen op elkaar af te stemmen. Dat vraagt visie en volhouden. En af en toe vieren van successen, zoals vandaag.   Dat betoogde Commissaris van de Koning Jaap Smit op vrijdag 5 april tijdens de conferentie ‘De Kracht van Water’ in Maassluis. Bij de conferentie, die tevens officiële start vormde van het waterrecreatieseizoen 2019, waren vele ondernemers, vrijwilligers, politici, wetenschappers,  bestuurders en ambtenaren uit de wereld van het water aanwezig.

“Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van ons land”, aldus Smit. “En een groot deel van al dat water is bevaarbaar. Helaas missen we desondanks nog te vaak recreatief-economische kansen. Investeren in een goede bereikbaarheid van en naar het water, doorvaarbaarheid, aantrekkelijke waterfronten en vaarwegpanorama’s  en een betere afstemming van het recreatieve aanbod zijn daarvoor essentieel. Daar zetten wij ons als provincie graag voor in.”

De conferentie ‘De kracht van water’ is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Regio Water, die zich sterk maakt voor een betere benutting van het (historische) vaarwegennetwerk en aangrenzende omgeving, en de provincie Zuid-Holland. Doel van de conferentie is bestuurders, wetenschappers, ondernemers, politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangenverenigingen bijeen te brengen, te inspireren, het enthousiasme vast te houden en concreet plannen te maken. VRW en Zuid-Holland willen jaarlijks aan de start van het waterrecreatieseizoen een dergelijke bijeenkomst te organiseren in de provincie. “Zo worden  successen gevierd, voorbeelden voor het voetlicht gebracht en de voortgang erin gehouden. Daarmee versterken we de positie van Zuid-Holland als waterrecreatieprovincie.”

Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw, participatie-expert Erik Pool (directeur ministerie van Infrastructuur en Milieu) en watersportondernemer Max Blom hielpen de aanwezigen hierbij door afwisselend kennis in te brengen en een spiegel voor te houden. Blom: “Plezier op het water is voor alle jongeren. Dat is de beste manier om vertrouwd te raken met het water en het te waarderen.”

De Zeeuw stelde dat nu en in de toekomst het aangrenzende gebied van water steeds interessanter wordt. Niet alleen voor klimaatopgaven, ook voor woningbouw en een aantrekkelijke leefomgeving. “Als we het water bevaarbaar maken, worden de waterfronten vanzelf aantrekkelijker. Mensen zien de noodzaak daar dan van in.”  Voorbeeld is de toegenomen doorvaarbaarheid van het Westland. De ‘achterkanten’ van de kassen zijn opgeruimd en liggen er doorgaans netjes bij.

Aanwezigen noemden als goede coproducties in Zuid-Holland onder meer de Monstersche Sluis, het verhogen van de Oosterleese brug, afstemming van openingstijden van bruggen en sluizen, sloepenroutes, de passantenhaven bij Delft, de Witte Pump Proef steiger bij Rijswijk, het bevaarbaar maken van de Strijp, de Erasmuszone en het beleefbaar maken van het erfgoed via het water zoals de Atlantikwal in het Westland. De restauratie van de Monstersche Sluis leverde niet alleen een verbinding op tussen Midden Delfland en de Nieuwe Waterweg. Ook ontstond het Breicafé de Waker in Maassluis, waar de verkoopopbrengst van truien naar de Sluis gaat en is de passage inmiddels ontdekt door aaltjes die het zoetwater opzoeken om uit te groeien tot paling.

Uiteraard zijn er nog volop witte vlekken, zoals verbinding van de kust naar het achterland over water, het dieper uitbaggeren van vaarroutes, nieuwe verbindingen en het op hoogte brengen van bruggen. Dit geeft weer mogelijkheden groene ruimte en verstedelijkt gebied met elkaar te verbinden, waardoor er meer waterberging komt en Zuid-Hollland aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken.

“Verschillende functies kunnen elkaar versterken, denk aan wonen, bedrijvigheid, klimaatadaptatie, natuur, infrastructuur en recreatie,” vatte voorzitter Arnoud Rodenburg samen.  Daarvoor is voor de komende periode 1 bestuurder nodig die zich inzet en een Waterfonds, van waaruit projecten in gang worden gezet.

Gastheren voor deze eerste editie van de waterconferentie waren burgemeester Edo Haan van Maassluis en de bekende ondernemer Govert de Haas, Zij maakten goed zichtbaar wat de meerwaarde voor een stad kan zijn van ligging aan het water: een impuls in de lokale economie, leefbaarheid, gezondheid en ontmoeting. Tegelijkertijd werd onderweg duidelijk dat functies elkaar goed kunnen versterken – denk aan wonen aan het water, watergebonden bedrijvigheid, natuur, klimaatadaptatie en waterrecreatie.

“In een drukke provincie als Zuid-Holland zul je altijd belangen tegen elkaar moeten afwegen. Als mensen hun kostbare vrije tijd hier willen besteden, bewijst dat we met elkaar goed samenwerken. Het is nu urgenter dan ook. Het is een langjarige integrale opgave.  Dat vraagt visie, geld, elkaar wat gunnen en zichtbare resultaten. Ik wil mij daar graag voor inzetten, in het belang van onze mooie provincie,” aldus Jaap Smit.