Home - Nieuwsarchief

Vereniging Regio Water spreekt in tijdens hoorzitting visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland

Directeur Manita Koop van Vereniging Regio Water sprak op 21 mei in tijdens de hoorzitting visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland. Namens de vereniging Regio Water sprak zij haar complimenten uit over het verzette werk en de integraliteit van de visie. "De visie sluit aan op de door de staten ingeslagen weg uit 2005". 

Manita Koop vroeg speciale aandacht voor een goed functionerend systeem van recreatieve vaarwegen. Recreatief omdat dit volgens Koop samenvalt met de ruimtelijke kwaliteit. Vaarwegen zijn van groot economisch belang voor de provincie Zuid-Holland. De provincie mag zich onderscheiden als meest waterrijke provincie van Nederland. Essentieel hierbij is dat watergebonden werkgelegeneheid mogelijk blijft. Daarnaast stelde zij aan GS de vraag om de overdracht van beheertaken rondom de vaarwegen naar gemeenten goed te regelen. 

Vereniging Regio Water heeft tijdens de hoorzitting aangeboden samen met de provinice op te trekken bij de verdere vormgeving en uitwerking. 


Nieuws

Start een plan met ambitie en visie

Een goed plan start met ambitie, visie, verbondenheid en een gevoel van urgentie.

> lees verder

Europa helpt bij Nederlandse gebiedsontwikkeling

Europese fondsen kunnen enorm helpen bij de ontwikkeling van gebieden in Nederland.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter