Home - Nieuwsarchief

Conferentie Vereniging Regio Water

Investeren in projecten en voorzieningen langs en op het water dragen niet alleen bij aan het verbinden van stad, land en natuur en het ontsluiten van het cultureel historisch erfgoed, maar stimuleert ook de lokale en regionale economie. Watergebonden economie levert een bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en een beter vestigingsklimaat, daarnaast biedt het kansen voor allerlei (kleinschalige) bedrijvigheid en ondernemingen. Daarom is het congres van VRW  kans voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om samen ideeën en kaartjes uit te wisselen over dit thema.

Onder anderen hebben de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit en voorzitter Michaël van Straalen van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland toegezegd om te komen spreken op het congres.

 

Wij hopen u 29 januari 2015 te mogen begroeten. 

 


 


Nieuws

Kennisuitwisseling over toerisme, erfgoed en infrastructuur

Vereniging Regio Water en de Provincie Zuid-Holland namen samen met de overige SWARE partners en stakeholders deel aan de tweede SWARE kennisuitwisselingssessie in Milaan (12-14 september).

> lees verder

Vooruitzicht op Europese kennisuitwisseling

Hoe ga je om met verschillende belangen/interesses? Hoe kunnen politici en ondernemers de burgers beter bereiken?

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter