Meer ruimte voor waterrecreatie

Meer ruimte voor waterrecreatie

4 juli 2018, Gerard Milort

Meer ruimte voor waterrecreatie, extra mogelijkheden voor wandelen en fietsen in het groen langs het water, genieten van het cultureel historisch erfgoed, sportief-recreatief en professionele (internationale) roeiwedstrijden, indoor outdoor activiteiten het hele jaar door, kleine en middelgrote evenementen op en langs het water, meer horecagelegenheden en natuurlijk ook gewoon lekker zwemmen en spelen in het water van de Zevenhuizerplas. Dat zijn de belangrijkste ideeën voor de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied de Rottemeren, die in een werksessie ter plekke werden aangedragen door bewoners, ondernemers, gemeenten, de provincie, het waterschap, Staatsbosbeheer, natuurorganisaties en diverse andere betrokken partijen.

De Rottemeren vormen een omvangrijk en drukbezocht recreatiegebied in het hartje van de provincie Zuid Holland. Het ligt centraal in de stedendriehoek Den Haag-Rotterdam-Gouda. Het eeuwenoude riviertje de Rotte, die eindigt in de Maas bij de dam in de Rotte, vormt de ruggengraat van het gebied. In het gebied zijn vele voorzieningen voor recreatie en sport te vinden. Het gebied is eigendom van een samenwerkingsverband van de drie omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam; en het Recreatieschap Rottemeren. Staatsbosbeheer beheert het gebied. Deze organisatie heeft de ambitie om het gebied de komende jaren verder te ontwikkelen tot hét recreatiegebied van de regio. Zowel voor de landelijke gemeenten als voor de Metropoolregio MRDH, waar de verdere ontwikkeling van dit gebied ook op de agenda staat van de Landschapstafel.

Belangrijk is om aansluiting te houden bij de verwachtingen en wensen van de bezoekers, ondernemers en organisaties in en rondom het gebied. Daarnaast moet het gebied ook toekomstbestendig zijn voor de verschillende ontwikkelingen die op onze regio afkomen. Dit vraagt om haalbare ambities, richtinggevende keuzes en heldere kaders. De organisatie heeft daarom ter plekke in het gebouw van de Willem Alexander Roeibaan met meerdere betrokken partijen gesproken om inbreng te leveren voor de toekomstvisie voor het Kader Recreatieschap Rottemeren.

Om de waterrecreatie verder te ontwikkelen en interessant te maken leeft al geruime tijd het idee om de Rotte door te trekken naar Zoetermeer en de Vliet in het noordwesten, en zo mogelijk naar de Gouwe en de Oude Rijn in het noordoosten. De optie van doortrekken naar Zoetermeer en de Vliet is een serieuze mogelijkheid, want ook Zoetermeer is bezig om vanuit de stad via de Zoetermeerse Plas en de Noord Aa de aansluiting te zoeken met het buitenwater en de Vliet. Daarmee ontstaan ineens vele mogelijkheden om kleinere en grotere rondjes te varen door het gebied. De steden zouden dan nog veel beter met elkaar verbonden worden over water. De Molengang bij Zevenhuizen is ook heel goed te zien van uit de trein naar Utrecht en vanaf de snelweg A12. Mede daarom is ook geopperd om een startplaats met parkeerruimte voor het recreatiegebied te maken aan de ‘achterzijde’, bij de A12. Dat is tevens vlakbij het nieuwe OV-knooppunt (trein, bus en sneltram) dat Zoetermeer en Bleiswijk (gemeente Zuidplas) binnen enkele jaren gaan realiseren. Daardoor kunnen in de toekomst veel meer mensen gebruik maken van het gebied en genieten van de rust en de schoonheid.

Deze werksessie werd verzorgd door Staatsbosbeheer (met Nelleke den Boon) en Strootman landschapsarchitecten, het bureau dat betrokken is bij het opstellen van het Kader Recreatieschap Rottemeren. Van de Landschapstafel MRDH is Vera Ronteltrap het aanspreekpunt. Bovenstaande samenvatting zijn enkele van de hoofdgedachten die uit deze sessie naar voren zijn gekomen en die verder opgepakt gaan worden. Zowel voor de korte termijn als voor de wat langere termijn liggen er voldoende uitdagingen om van dit gebied een groot landelijk en stedelijk succes te maken!