Participatie helpt projecten verder

Participatie helpt projecten verder

6 september 2018, Manita Koop

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren. Dit bevestigende de aanwezigen tijdens een workshop van Provincie Zuid-Holland in Naaldwijk. VRW was daar aanwezig tijdens de zomertoer van de Provincie Zuid-Holland over de groen-blauwe leefomgeving.

Bijna 60 procent van de aanwezigen vond dat invloed van betrokkenen vaak nodig is. Bijna een derde vond dat dit altijd nodig is, de rest pleitte voor een incidentele betrokkenheid van de buitenwereld bij beleid. Participatie wordt verplicht bij de nieuwe Omgevingswet, maar de meeste overheden werken al zo.

De meeste aanwezigen, vooral afkomstig van overheden, vonden dat de politiek zich aan het eind van de rit niet kan onthouden van commentaar. De politiek is democratisch gekozen en kan beslissingen dus niet overlaten aan mensen die toevallig in de gelegenheid zijn vrije tijd te steken in de participatie. Wel kan de uitkomst hiervan worden meegenomen in de afweging.

Vereniging Regio Water bekijkt thans of er nieuwe vormen zijn te ontwikkelen voor particpatie. Het Public Participation Network, zoals in Ierland wordt toegepast, zou een interessante pilot kunnen zijn. VRW kwam hiermee in aanraking tijdens de kennisuitwisseling binnen het Interreg Europe Project SWARE in Tipperary County Council.