Vaarseizoen van start met aandacht voor duurzaam varen

Vaarseizoen van start met aandacht voor duurzaam varen

7 april 2022

Gemeente Delft heeft in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de elektra- en watervoorzieningen van passantenhaven de Kolk gerenoveerd, uitgebreid en gedigitaliseerd om elektrisch varen te stimuleren. De provincie heeft hiervoor €50.000 subsidie beschikbaar gesteld.

Met deze subsidie zijn onder andere 2 steigers op de Westsingelgracht voorzien van elektrische laadpunten en wateraansluitingen. Tijdens de opening van het vaarseizoen stonden gedeputeerde Jeannette Baljeu (provincie Zuid-Holland) en wethouder Bas Vollebregt (gemeente Delft) stil bij de stappen die zijn gezet.

Elektrische laadpunten voor passantenhaven in Delft

Bas Vollebregt: “Tot voorheen werd in de Kolk nog gewerkt met 50 cent muntjes, tickets en barcodescanners, maar vanaf heden werkt de haven volledig digitaal.” Van de tickets voor de overnachting tot het gebruik van elektra en van kraanwater tot wasmachine: het werkt nu allemaal via de app AanUit.net. “Dankzij de stappen die we nu met elkaar hebben gezet, is Delft een nog betere schakel binnen het vaarnetwerk van Zuid-Holland,“ aldus Bas Vollebregt.

Schonere waterrecreatie

De provincie werkt samen met andere overheden in Zuid-Holland aan een goede balans tussen waterrecreatie, natuur en milieu. Hiervoor heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld.

“Als provincie werken we aan een hoogwaardig recreatief en duurzaam waternetwerk. We zetten daarbij in op schone waterrecreatie. De samenwerking met de gemeente Delft is hier een mooi voorbeeld van. Door samen te investeren in laadpunten voor de recreatievaart, willen we elektrisch varen stimuleren,” aldus Jeannette Baljeu.

Start vaarseizoen

Naast verduurzaming van de recreatievaart werd vandaag ook stilgestaan bij de opening van het vaarseizoen, jaarlijks op 1 april. Dat betekent ruimere bedieningstijden van de bruggen en sluizen op zaterdag en op zon- en feestdagen.