Water belangrijke factor in woonomgeving

Water belangrijke factor in woonomgeving

8 oktober 2018, Manita Koop

Water is een belangrijke factor in de woonomgeving van mensen, vooral in de nabije toekomst. Mensen vinden water aantrekkelijk om aan te wonen, maar met name zal klimaatverandering een andere opstelling vragen van gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers. Zij zullen groen en water een nadrukkelijke plaats moeten geven in de bebouwde omgeving.

Dit bleek 4 oktober tijdens de verstedelijkingsconferentie georganiseerd door de provincie Zuid-Holland, waar vele partners aanwezig waren, vooral om zich te laten inspireren. Water en groen dragen niet alleen bij aan het klimaatbestendig maken van woonomgeving (verkoeling bij hitte en opvang bij hoosbuien). Mensen kunnen ook genieten van buiten zijn door op of langs het water te recreƫren. Het draagt bij aan verbinding van mensen onderling en met hun omgeving. Veel stedelijke ontwikkelingen vonden plaats langs het doorgaand water. Wanneer thans die ontwikkeling weer op deze manier plaats vindt, worden steden en het groene gebied op een aantrekkelijke manier met elkaar verbonden. Dit is van economische betekenis, maakt de omgeving klimaatbestendiger en aangenamer om te wonen. De 24 aanwezige organisaties spraken gezamenlijk uit dat een gastvrije omgeving juist die componenten in zich zal moeten hebben.