Waterrecreatie in actieplan Provincie Zuid-Holland

Waterrecreatie in actieplan Provincie Zuid-Holland

7 juni 2018, redactie

Watergebonden recreatie wordt een belangrijk onderdeel in de nieuwe GroenBlauwe agenda van de Provincie Zuid-Holland. Het speelt een rol in de gezondheid voor mens en natuur, het verbindt stad en land en het versterkt het vestigingsklimaat. VRW heeft regelmatig overleg met PZH en neemt deel aan de sessies die de provincie hiertoe organiseert.

Waterrecreatie is meer dan alleen varen; het gaat ook om wandelen, fietsen, kijken, zwemmen of andere activiteiten op en rond het water. Natuurlijk speelt vervoer over water in Zuid-Holland een belangrijke rol en moet dat verder worden uitgewerkt, ook voor personenvervoer. En water bepaalt voor een groot deel de ruimtelijke inrichting van een gebied. Cultuur- en natuurhistorisch erfgoed zijn hierbij belangrijk, het thema waarin PZH en VRW samenwerken in het project SWARE (Sustainable Heritage management of WAterway REgions).