Waterschapsverkiezingen 2019: balanceren van kerntaken en medegebruik

Waterschapsverkiezingen 2019: balanceren van kerntaken en medegebruik

26 februari 2019, redactie

Op 20 maart is het dan zo ver, we mogen weer stemmen. Ditmaal voor de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Vier jaar geleden bleek dit nog het ondergeschoven kindje van de democratie te zijn met een opkomstpercentage van slechts 43,5%. Toch lijkt er nu een omslag te komen en groeit de aandacht voor en kennis over de werkzaamheden van de waterschappen. Mede dankzij het politieke debat over klimaatverandering spelen de waterschappen een steeds belangrijkere rol.

Tijdens de verkiezingscampagnes is er echter niet alleen aandacht voor de kerntaken, maar zien verschillende partijen ook een rol weggelegd voor het recreatief (mede)gebruik van het water. De vraag naar recreatie in, op en langs het water neemt toe en “awareness” door benutting blijft, in het licht van het OESO rapport van 2014, belangrijk voor de waterschappen. Hoe moeten de waterschappen deze verschillende functies balanceren?

Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Of weet je überhaupt niet op wie je kan stemmen. Op https://www.waterschapsverkiezingen.nl/ is informatie over het werk van de waterschappen en de standpunten van de verkiesbare partijen te vinden.

afbeelding via http://www.waterschapsverkiezingen.nl