Wethouders zetten schouders onder waterambities

Wethouders zetten schouders onder waterambities

14 december 2018, redactie

Den Haag – De wethouders van de regio Hof van Delfland pleiten voor het vormen van sterke coalities op water. Zij willen gezamenlijk waterverbindingen en voorzieningen in de regio nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Dit bleek tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van de Landschapstafel waar het belang van (recreatief) vaarwater nogmaals werd onderstreept. Hiermee nemen zij de aanbeveling over vanuit het ambitiedocument Blauwe Cirkels, dat in opdracht van de Landschapstafel door Vereniging Regio Water is opgesteld.

Binnen de regio Hof van Delfland liggen verschillende opgaven die integraal samenkomen in het blauw. Samenwerking is noodzakelijk in de prioritering en uitvoering. “Het succes van een lokale ingreep heeft effect op de wijdere omgeving,” aldus Manita Koop, directeur van Vereniging Regio Water. “Daarvoor heb je dus ook regionale samenwerking nodig. Van bestuurders, ambtenaren, ondernemers, en zeker ook van vrijwilligers. Een goed voorbeeld is de recent heropende Monstersche Sluis, waardoor de Nieuwe Waterweg via Maassluis weer verbonden is met het achterland en nieuwe mogelijkheden biedt voor recreatieve vaarrondjes.”

De gemeenten gaan zich in de komende periode buigen over de prioritering en het vormen van coalities rondom de benoemde ambities, verbindingen en knelpunten om zo de bewoners en bezoekers een mooie groen-blauw-rode leefomgeving te bieden. Uiteindelijk is dat waarvoor je het doet.

Dragende integrale projecten waar al energie op is gesignaleerd zijn de Erasmuszone en de vaarverbinding Rotte Rijn Vliet. Tijdens de volgende bestuurlijke bijeenkomst van de Landschapstafel, op 31 maart 2019, worden de energierijke coalities vastgesteld.