Home - Ondernemers

Ondernemers

Het bedrijfsleven heeft evenzeer belang bij samenwerking met de leden van VRW. Korte lijnen vanaf het begin zorgen voor realiteitszin in de plannen en afspraken. Wanneer gemeenten met elkaar afspraken maken over ruimtelijke inrichting en over de consequenties hiervan, geeft dat duidelijkheid aan het bedrijfsleven. Vervolgens zal deze duidelijkheid bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Het bedrijfsleven heeft daarom zeer veel belang bij Randstad Waterbaan vanuit verschillende invalshoeken:

 • Wanneer gemeenten onderling vanuit een gezamenlijke visie werken aan de invulling van de ruimte (volgens de WRO kunnen zij gezamenlijk een structuurvisie maken), is er meer eensgezindheid en zal de uitvoering sneller van start kunnen gaan. Hierdoor weten aannemers en andere bedrijven sneller waar zij aan toe zijn en kunnen zij ook sneller van start.
 • Voor exploitanten en ondernemers is het interessanter in een gebied te ondernemen dat makkelijk toegankelijk en aantrekkelijk is en waarvan de toekomst vaststaat. Daardoor zullen watergebonden ondernemers eerder geneigd zijn tot investeren in een gebied met toegankelijke vaarwegen en aantrekkelijke oevers. Er ontstaan roeiverenigingen, boothellingen, watertaxibedrijven, fietsverhuur, restaurants, kanoverhuur, schepen op zonne-energie, etc.
 • Wanneer een gebied een aanlokkelijke recreatieve functie heeft, zullen gemeenten meer geneigd zijn te investeren in straatmeubilair en kwaliteit van de materialen.
 • Bepaalde bedrijven zijn gebonden aan het water en wanneer gemeenten vanuit een gezamenlijke visie werken, is het ook duidelijk waar deze bedrijvigheid het best gevestigd en eventueel ingepast kan worden. Dat schept de zo broodnodige duidelijkheid aan alle betrokkenen.
 • Overslaghavens weten zo dat de schepen goed in- en uit kunnen varen vanwege de integrale benadering en dat ze niet worden gehinderd in de toekomst door het ondoordacht omzetten van panden van hoge naar lagere milieucategorieën.
 • Watertaxi's kunnen sneller van a naar b wegens goede aanlegvoorzieningen en dat betekent voor de passagiers verbeterde mogelijkheden van voor- en natransport.
 • Beroepsgoederenvervoer krijgt een betere, minder gehinderde doorvaart
 • Door gebruik van innovatieve en op elkaar afgestemde systemen, die de intensiteit van het gebruik van wegen, bruggen en vaarwegen meten, kunnen bruggen op het meest optimale moment open, waardoor alle gebruikers zo min mogelijk last van elkaar hebben. Deze kennis wordt samengebracht, vergroot en toegepast binnen en buiten het platform.
 • Door afstemming van werkzaamheden en delen van kennis zullen toekomstige fouten worden vermeden.
 • Ondernemers werken zo mee aan een internationaal wervend en concurrerend vestigingsklimaat.
 • Samenwerking genereert een innovatief en duurzame omgeving met nieuwe ideeën voor nieuwe producten en concepten.
 • Water- en deltatechnologie is een belangrijk economisch cluster (‘Blueport').

 

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter