Home - Provincies

Provincies

Provincies hebben belang bij samenwerkende gemeenten vanuit efficiency-overweging. Provincies stimuleren intergemeentelijke samenwerking op verschillende gebieden. Een gemeenschappelijke strategische visie van gemeenten draagt bij aan de realisering van hun provinciale structuurvisies.

Daarnaast zijn zij (mede) verantwoordelijk voor het watersysteem, willen zij de economische kracht van hun gebied versterken en moeten zij zorgen voor een zo goed mogelijke ongehinderde scheepvaart. Tevens streven zij een bloeiende economie, duurzaamheid en welzijn voor haar inwoners na. Ook de recreatief/culturele agenda kan via de Randstad Waterbaan methodiek worden gerealiseerd door evenementen en het verstrekken van informatie over de cultuur-historische waarde.

Provincie Zuid-Holland

Momenteel werken we samen met Provincie Zuid-Holland op het volgende thema's en onderwerpen:

  • Aanpassingen en voorzieningen met betrekking tot recreatieve en milieutechnische behoefte;
  • Organiseren van workshops over de decentralisatie van de vaarwegen; 
  • Leveren van input voor verschillende beleidsnota's, zoals de nota Ligplaatsen en de Provinciale Structuurvisie (PSV);
  • Vertaling naar een regionaal beleidskader (provinciaal Waterplan, nota Vaarwegen);
  • Ontwikkeling van strategische doelen op regionaal niveau;
  • Geven van aanwijzingen aan waterschap en gemeenten;
  • Realiseren van recreatief-toeristische doelstellingen.
  • Waterrecreatie: Recreatieve verbindingen over water in de Hof van Delfland
  • Watergebonden projecten voor het Uitvoeringsprogramma van de Groenagenda
  • Watergebonden projecten voor de Uitvoeringsimpuls Vrije Tijd en recreatie.

 

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter