Publieke betrokkenheid zorgt voor betere ontwikkeling van natuurlijk en cultureel erfgoed

Een van de belangrijkste ingrediënten voor een goede governance is de betrokkenheid van burgers. Vorige week (22-24 mei) kwamen de SWARE partners met een kleine groep belanghebbenden en bestuurders samen in Tipperary County Council, Ierland, om verschillende initiatieven voor publieke participatie rondom waterwegen te bezoeken.

Tijdens het driedaagse bezoek werden er presentaties gehouden gevolgd door kleinere groepsdiscussies om dieper in te gaan op de initiatieven. Vertegenwoordigers vanuit verschillende Ierse organisaties waren hierbij betrokken om de vele interessante initiatieven van governance en publieke participatie met de aanwezigen te delen.

Een van die voorbeelden was het Tipperary Public Participation Network (TPPN) waarin meer dan 1200 organisaties vertegenwoordigd zijn die deskundigen naar voren schuiven voor overleg met gemeenten. Tevens functioneert het TPPN als een informatiehub en een schakel tussen burgers en bestuur. Ook voorbeelden als de Lough Derg Marketing Group (succesvol toeristisch gebied waarin verschillende provincies, gemeenten en organisaties samenwerken aan het beheer) en de ontwikkeling van kanoroutes werden besproken en bezocht.

De kennisuitwisselingssessies (KES) voor SWARE zijn niet alleen voor het halen van kennis, maar ook voor het brengen ervan. Namens Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan en de Provincie Zuid-Holland werden verschillende presentaties gehouden tijdens de workshopsessies. Marcel de Ruijter besprak namens de Unie van Waterschapen het belang van het vergroten van awareness bij belanghebbenden. Jan Kragt weidde namens de gemeente Zoetermeer uit over de watersystemen en watermarketing in Zoetermeer en Ronald Waterman introduceerde zijn aquapunctuur aan de partners: het optimale gebruik van binnenlandse waterwegen en de waterfronten voor veiligheid, bevaarbaarheid, economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en natuur- en cultuurhistorische waarden.

De opgedane kennis van deze eerste KES zal een bron van informatie zijn bij het ontwikkelen van de regionale actieplannen, één van de outputs in het Europese project. In de komende vijf maanden worden er nog twee van deze sessies gehouden, in Milaan (september) en in Zuid-Holland (oktober).