Home - Rijksoverheid

Rijksoverheid

Het Rijk heeft zich uitgesproken voor een sterke Randstad in 2040, omdat dit gebied internationaal moet concurreren met groeiende economische regio's elders in de wereld. Water is een belangrijke vestigingsfactor; het verbindt zowel het verstedelijkt gebied onderling als stad en land met elkaar, het voegt belevingswaarde toe, het brengt veel recreatiemogelijkheden tot stand en het is ook een belangrijk vervoersmodaliteit.

Door knelpunten in en rond het vaarwater op te lossen en een waterrondje Randstad mogelijk te maken krijgt niet alleen het positieve imago maar ook de economie van deze Nederlandse topregio een stimulans. Het draagt bij aan een samenhangende metroplitane Randstad en zal ook zorgen voor nieuwe gewenste recreatiemogelijkheden. 

Momenteel werken we samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken en het Atelier Rijksbouwmeester aan de volgende thema's en onderwerpen:
• Strategische Alliantie om de doelstellingen van de leden, de vereniging te combineren met de visie uit Randstad 2040 (het nationale beleidskader en de strategische doelen voor het waterbeheer, maatregelen op nationaal niveau);
• De toekomstige Vaarwegenkaart van de Randstad.

Het voormalige ministerie van VROM heeft op het Congres over Randstad Urgent in februari 2010 uitgesproken een strategische uitvoeringsalliantie met VRW te willen aan gaan. Het doel daarvan is om gezamenlijk met de betrokken overheden te werken aan het recreatief economisch potentieel van de ons gebied; bereikbaarheid over water voor de ene gemeente betekent ook meerwaarde voor de bereikbaarheid van de andere gemeente.

Door de departementale herstructurering na de verkiezingen en door de bezuinigingen heeft uitstel van een aantal besluiten plaatsgevonden. Daardoor is de samenwerking met het Rijk in de vorm van een uitvoeringsalliantie vertraagd. Er is hard gewerkt om deze samenwerking onder het nieuwe kabinet en met het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu nieuw leven in te blazen. Dat heeft geleid tot een Bestuursconferentie in het voorjaar van 2012 met het Rijk, provincie, gemeenten en andere betrokken organisaties. Het doel van de conferentie was om de strategische uitvoeringsalliantie met de overheden inhoud te geven en in te bedden in nationaal, provinciaal en lokaal beleid.

 

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter