Rondje langs de gemeenten

Alle leden van VRW krijgen komende maanden bezoek van een vertegenwoordiger van VRW. In dit gesprek zal aan de orde komen welke sterke cultuur- en natuurhistorische elementen er zijn in de betreffende gemeente, wat er voor nodig is om dit duurzaam te exploiteren, wat ze verwachten van samenwerking in dezen en wat een gemeentebestuur wil opsteken van anderen. Verder kan worden besproken wat een bestuur nu nodig heeft om een project tot een goed eind te brengen. Suggesties geven en goede ervaringen delen, kan ook.

Deze opvattingen kunnen van invloed zijn op het beleid van VRW en worden meegenomen bij de kennisuitwisselings bijeenkomsten komend half jaar met Europese Sware partners. Zo mogelijk kan worden overlegd of leden mee willen naar een kennisuitwisseling en wat voor rol zij daar dan zouden kunnen hebben.