Home - Route Den Haag - Westland - Midden Delfland - Delft - Rijswijk - Den Haag

Route Den Haag - Westland - Midden Delfland - Delft - Rijswijk - Den Haag

Twee ondernemers met rondvaartboten spannen zich in om de routes over water in gebied rondom Den Haag te verbeteren voor rondvaarten en pleziervaarten. Siebolt Harkema van de (Haagse en Delftse) Salonboot en Ron de Bakker van de Westlandse Vloot hebben initiatieven genomen om knelpunten in de routes opgelost te krijgen. Deze worden in het programma waterrecreatie in de Hof van Delfland verder opgepakt.


Van oudsher was vervoer over water van mensen en goederen voor Den Haag van levensbelang voor haar bestaan en haar ontwikkeling. Via de Trekvliet kwamen gerst en hop naar de Bierkade en werd het bier ook weer vervoerd, en vanaf daar vertrokken ook de trekschuiten naar Delft, Rotterdam, Leiden en zelfs Amsterdam. Aan de andere kant kwamen het vee en de land- en tuinbouwproducten uit het Westland ook over water naar de Prinsengracht, de Grote Markt en de Lange Beestenmarkt.


En het Westland had zelf ook rechtstreekse verbindingen met Delft.
Anno nu is het echter een stuk lastiger om een rondje Den Haag - Westland - Midden Delfland - Delft - Rijswijk - Den Haag te maken per boot. Vele obstakels vormen lastige hindernissen. Sommige grachten en waterwegen zijn geheel of gedeeltelijk gedempt, en met de toename van het verkeer zijn er veel lage bruggen gekomen. Door enkele bruggen te verhogen, gesloten verbindingen te herstellen, overhangende beschoeiing te snoeien, te baggeren, bochten te verruimen, spiegels te plaatsen en aanlegplaatsen te realiseren kan de ronde in ere hersteld worden. Rondvaartschepen, toeristen, stedelingen en (andere) recreanten krijgen dan weer toegang tot de kassen en druiverijen van het Westland, de rust en de natuur in Midden Delfland, historische cultuur in Delft. Voor culinair genot in Rijswijk en Den Haag wordt gewerkt aan enkele aanlegsteigers bij restaurants als Vlietzigt met halteplaatsen voor de rondvaartschepen. Beide rondvaartondernemingen maken deel uit van de samenwerkende rondvaartorganisaties Den Haag (en omgeving).


Behalve fysieke ingrepen door betrokken gemeenten en bedrijven is het nodig overleg te voeren met het Hoogheemraadschap, de vaarwegbeheerder in het gebied, over de mogelijkheden om het gebruik van de vaarwegen te verruimen met in achtneming van overige doelen als waterafvoer en waterkwaliteit. Deze vaarroute is mede daarom opgenomen in de sleutelopgave recreatieve verbindingen in het samenwerkingsprogramma Hof van Delfland. Daarin werken provincie, alle gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam - Den Haag, het recreatieschap Midden Delfland en de Vereniging regio Water samen aan het verbeteren van watersport, toervaart en waterrecreatie.

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter