Terugblik ALV

Waterrecreatie en Den Haag staan dicht bij elkaar. De stad Den Haag investeert in ontwikkelingen en projecten die waterrecreatie kunnen bevorderen. Dit waren zomaar wat uitspraken van gastgemeenten Den Haag die de ALV openende.

Op de agenda stond onder andere het jaarverslag 2013. Uit het jaarverslag blijkt dat 2013 een belangrijk en boeiend jaar is geweest. Zo is in samenwerking met Hogeschool Rotterdam het symposium “Een aantrekkelijke haven in de Metropool” georganiseerd. Met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en hoogheemraadschappen is een kennisbijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden om recreatief gebruik van de vaarwegen en het vaarwegbeheer in regionale en lokale regelgeving te borgen. Daarnaast is in het jaarverslag te lezen dat VRW zich in 2013 ook sterk gemaakt voor de realisatie van een Witte-pump-proef steiger(WWP) in Rijswijk en is een start gemaakt met het realiseren van het project Oude Rijn Romeinse Waterbaan. Het jaarverslag geeft een duidelijke inkijk in het werk dat VRW heeft verricht in 2013. De leden van VRW stemde dan ook in met het jaarverslag. Op advies van de kascommissie stemde de leden ook in met de jaarrekening 2013.

Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met het werkplan voor 2015. In 2015 zal de focus net als voorgaande jaren liggen op het ondersteunen en behartigen van de belangen van onze leden. Daarnaast al VRW een rol spelen bij onder andere projecten als de WPP, Ronde Rijn IJsel, HOREO en kennisoverdracht vaarwegen.

 

In 2015 wil VRW het idee om te gaan werken met werkgroepen verder uitrollen. Dit idee is met enthousiasme begroet. Het verenigingsbureau zal de komende tijd het plan verder uitrollen.