Toetreding Peter Ouwendijk DB

Wethouder Peter Ouwendijk van de Gemeente Westland is op 31 augustus jongstleden toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Vereniging Regio Water. Hij zet zich in de Gemeente Westland in voor de bevaarbaarheid van de Westlandse wateren en de ontwikkeling van de recreatie in het algemeen.  Hierdoor kunnen eigen bewoners en bezoekers genieten van het erfgoed en zien wat het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa te bieden heeft. Dit zijn zaken die de Vereniging, in het algemeen en in het Europese project SWARE, vooral wil aanmoedigen.

 

In de gemeente Westland heeft de wethouder de volgende zaken in zijn portefeuille:

·         Financiën en belastingen;

·         Vastgoed;

·         Milieubeleid en handhaving;

·         Kust;

·         Toerisme en recreatie;

·         ICT & facilitaire zaken;

·         Derde locoburgemeester.

 

Nevenfuncties

·         Lid algemeen- en dagelijks Omgevingsdienst Haaglanden(ODH);

·         Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BV;

·         Lid van vennoten Ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland;

·         Lid algemene vergadering van aandeelhouders ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland;

·         Lid algemene vergadering van aandeelhouders gemeenschappelijk Bezit Evides NV

·         Lid algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);

·         Lid raad recreatieschap Midden-Delfland;

·         Lid algemene vergadering van aandeelhouders holding Westland Infra NV;

·         Bestuurslid reddingsbrigade Nederland (KNBRD) (sinds 2013);

·         (enig) Aandeelhouder van Ellmax BV, ’s-Gravenzande;

·         Lid Denktank HOFAM;

·         Lifeguard Vrijwillige Reddingsbrigade;

·         Lid algemene vergadering van aandeelhouders NV Huisvuilcentrale Noord-Holland.

 

In het Dagelijks Bestuur komt Peter Ouwendijk samen Robin Paalvast (wethouder Gemeente Zoetermeer) het al bestaande team van Dhr. A. Rodenburg (burgemeester Midden-Delfland), Dhr. H. Pluckel (Lid DB Hoogheemraadschap van Rijnland) en Dhr. K. Droogers (Regiomanager ANWB) versterken.

De toetreding tot het bestuur van dhr. Ouwendijk komt op een moment waarin de Vereniging druk bezig is met het Interreg Europe project SWARE: Sustainable heritage management of WAterway Regions.