Home - Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water

gemeente_schiedam_1.jpgDe Vereniging Regio Water is opgericht in 2006 met als doelstelling te zorgen voor een duurzaam leef- vestigingsklimaat op en rond de vaarwegen.

De Vereniging Regio Water (VRW) zet zich in voor het bevorderen van een groot cultuurhistorisch waternetwerk met voldoende voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Ons doel is om via waterrecreatie het toerisme en daardoor ook de lokale economie te versterken. VRW streeft ernaar om stad en land (en natuur) via water te verbinden en knelpunten in het waternetwerk op te lossen. Zonder belemmeringen kan het waternetwerk optimaal benut worden door waterrecreanten, zoals toervaarders en watersporters, en kunnen zij er veel meer plezier van hebben. 

Sinds 2010 is het werkgebied van Zuid Holland vergroot tot de gehele Randstad, inclusief het Groene Hart, het Utrechts - Hollands Plassengebied, de Duin- en Bollenstreek en het Westland en Midden- Delfland. Daarom is het project Randstad Waterbaan opgestart.
De Vereniging bestaat uit een netwerk van verschillende leden en partners, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, maatschappelijke organisaties / belangenorganisaties en ondernermers / bedrijven.

Waterrecreatie heeft een regionaal karakter en overstijgt de gemeentegrenzen, dus een goede doorgang kan alleen mogelijk gemaakt worden als gemeenten en andere betrokken partijen samenwerken. Voor een succesvol stromend waternetwerk zijn coherente maatregelen noodzakelijk om succes te behalen. Een georganiseerde samenwerking is nodig om zaken te realiseren en niet te laten "verwateren". Daarom zet VRW zich in voor een sterk samenhangend netwerk waar iedereen aan mee kan profiteren. 

Het bestuur wordt gevormd door lokale bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en/ of bedrijven. De uitvoering is in handen van het projectbureau dat bestaat uit een directie en diverse medewerkers en vrijwilligers.

 

 

 

Nieuws

Nieuwe politieboot voor Westland en Midden-Delfland

Het politieteam Westland heeft afgelopen vrijdag een nieuwe politieboot in gebruik genomen

> lees verder

Omarm je cultureel en natuurlijk erfgoed

Cultureel erfgoed, dat van grote waarde is voor de regio's en steden, profiteert van gestroomlijnde bestuurlijke structuren en goed uitgevoerde samenwerkingsvormen.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter