Gebruikers

Gebruikers

We onderscheiden zes verschillende gebruikersgroepen die allemaal op een eigen manier gebruik maken van onze vaarwegen. Randstad Waterbaan beoogt een integrale afweging tussen deze verschillende gebruikersgroepen.

Beroepsvaart
Het transport over het water van personen en goederen zal de komende jaren sterk stijgen. De binnenvaart met containerterminals is een milieuvriendelijk alternatief voor het vrachtvervoer over de weg. In verschillende steden wordt het personen- en goederenvervoer over het water gestimuleerd in de vorm van ferries en waterbussen, watertaxis en containerbinnenvaartschepen.

Toeristen en recreanten 
Naast de beroepsvaart vormt de recreatieve en toeristische vaart een belangrijke bijdrage aan het economisch gebruik van de vaarwegen. Belangrijke dragers hiervan zijn river & canal cruises, rondvaarten en sloepenverhuur. De dagrecreanten en toervaarders geven gezamenlijk gemiddeld €75,- per dag uit aan bestedingen. Onder buitenlandse toeristen is het bezichtigen van steden en landschap binnen de Randstad vanaf het water en omgekeerd naar het water toe erg in trek.

Watersporters
De vaarwegen zijn een ideale plek om te sporten. Op, in of langs het water zijn veel verschillende subculturen te vinden die op een actieve of passieve manier gebruik maken van het water. De volgende watersporters zijn te onderscheiden; zeilers, roeiers, kanoërs, rafters, windsurfers, kitesurfers, golfsurfers, suppers, zwemmers, vissers, hengelaars, hardlopers, wandelaars, toerfietsers en racefietsers.

Nautische evenementen
Het water is een uitstekend decor voor het organiseren van nautische evenementen. Landelijk bekend zijn natuurlijk SAIL Amsterdam, regatta van historische schepen, de Gay Parade, het Prinsengrachtenconcert en de vuurwerkshow op de Erasmusbrug tijdens oud en nieuw. Regionaal en lokaal worden er diverse een- of meerdaagse evenementen georganiseerd, zoals; het Varend Corso in Westland, de Vlietdagen in Leidschendam-Voorburg, de Kaagweek op de Kagerplassen en roeiwedstrijden. Ook zijn er kleinschalige evenementen op party- en rondvaartboten.

Waterfrontgebruikers en -ontwikkelaars

Water trekt mensen aan. Het is plezierig om in de buurt van water te wonen, te werken of te recreëren. De waterfronten moeten dan wel aantrekkelijk zijn, en het voorzieningenniveau op en rond het water moet op peil zijn. Denk hierbij aan het behoud van het cultuurhistorische erfgoed, nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen, het aanleggen van voet- en fietspaden, het zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, toeristische overstappunten, jachthavens en aanlegvoorzieningen. Onder de waterfrontgebruikers zijn mede begrepen de bedrijven aan het water en hun ontsluitingen.

Planten en dieren in en langs het water
Niet alleen de mens maakt gebruik van het water, maar natuurlijk ook het planten- en dierenleven in, op en langs het water (en waterbodem), inclusief mico-organismen.