VRW on tour

ALV

Op 25 juni heeft de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Regio Water plaatsgevonden. Tijdens de ALV is gesproken over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast vonden er twee inhoudelijke presentaties plaats over het thema Elektrisch varen en het keurmerk “de Blauwe vlag” voor jachthavens en stranden.  De aanwezige leden ondersteunen de ingezette koers.

Metropool forum

Willen zelfs de kleinste projecten slagen, dan is regie nodig. Wie bijvoorbeeld langs het water een steiger wil realiseren moet samenwerken. Hoe dit vorm gegegeven kan worden staat in het artikel dat VRW heeft geschreven voor het Metropool Forum op 30 juni “De kans de voor de Deltametropool: van wens naar realisatie”.

VRW medewerkers Jop Hellegers en Velda Lodders hebben tijdens het forum de inbreng van VRW toegelicht en met belangstellende de discussie gevoerd over de kansen voor de aanleg van Witte Pump Proof Steigers en de rol van VRW en belanghebbende in het proces tot realisatie.

De conclusie was dat er volop kansen liggen in de Deltametropool voor Witte Pump Proof Steigers en dat VRW een belangrijke rol kan spelen in het proces van realisatie. De inbreng van VRW is hier terug te vinden.

Werktafel Goeree-Overflakkee

Inzicht krijgen in kansen en bedreigingen voor het Halskanaal en alternatieve vaarroutes. Dat was het doel van de werktafel op 2 juli. Tijdens de werktafel spraken Ko Drogers (ANWB), Ton Romeijn (SRN), Cees Jongenjan (Waterschap Hollandse Delta), Gijs Hendriks (Boskalis en Jan Paul Bron (Zeelenberg Architectuur) over de ontwikkelingen in het gebied en kansen en bedreigingen voor de economie, water en veiligheid.

In groepsverband is gekeken welke stakeholders bij deze ontwikkelingen betrokken dienen te zijn en hoe de projecten gerealiseerd kunnen worden.  VRW kijkt met een positief gevoel terug op deze werktafel en ziet kansen en draagvlak voor de initiatieven op het gebied van waterrecreatie en recreatieve vaarroutes op Goeree-Overflakkee.

 

Zuidvleugel Zomerfestival

Op 2 juli vond het Zuidvleugel Zomerfestival plaats in Rotterdam. Tijdens dit festival spraken de burgemeesters van de grote steden en voorzitters van regionale verbanden over de krachtenbundelingin de Zuidvleugel.

Krachtenbundeling moet volgens Commissaris van de Koning Jaap Smit op een integrale wijze vorm krijgen. VRW ondersteunt deze uitspraak en past deze benadering bij verschillende projecten en initiatieven toe.