Home - WaterAtlas

WaterAtlas

Het doel van dit project is om een verzameling van alle watergerelateerde kaarten samen te brengen in een atlas. Hierbij denkt men aan kaarten over wat soorten bodem en ondergronden maar ook over verschillende watertypes in de boezemnetwerken. Ook wordt de relatie van het netwerk van land en spoorwegen in kaart gebracht zodat eventuele knelpunten snel zichtbaar zijn en aangepakt kunnen worden. De atlas geeft ook kansrijke verbindingen tussen de verschillende waterrijke gebieden aan zodat ondernemers, gemeentes en de provincie direct kunnen zien of het een extra aanzet kan geven tot meer gebruik van watergerelateerde recreatie. Verder geeft de atlas ook een beeld van de ruimtelijke karakteristieken langs het water, is er cultuur historisch erfgoed te vinden, wat is de ruimtelijke kwaliteit en in wat voor soort landschap loopt het water. Dit alles kan er toe bijdragen dat ondernemers, gemeentes maar ook provincies en de overheid direct kunnen zien waar een kansrijk watergerelateerd project kan worden opgezet en wat er moet worden gedaan om het succesvol te maken.

In samenwerking met het atelier Rijksbouwmeester is een begin gemaakt met de WaterAtlas door middel van een inventarisatie van de kansrijke verbindingen in de Randstad.

projecten_wateratlas_vaarwegenkaart.jpg

Nieuws

Kennisuitwisseling over toerisme, erfgoed en infrastructuur

Vereniging Regio Water en de Provincie Zuid-Holland namen samen met de overige SWARE partners en stakeholders deel aan de tweede SWARE kennisuitwisselingssessie in Milaan (12-14 september).

> lees verder

Vooruitzicht op Europese kennisuitwisseling

Hoe ga je om met verschillende belangen/interesses? Hoe kunnen politici en ondernemers de burgers beter bereiken?

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter