Waterrecreatie draagt bij aan bewustwording

Vereniging Regio Water (VRW) hield een presentatie over de waarde van waterrecreatie voor de waterschappen. Dr.ir. R.W. Waterman, onder andere ambassadeur van VRW, zette uiteen waar welke ingrepen op mondiaal niveau bijdragen aan leefbaarheid en economie rond en met water. Zijn principe is dat een ingreep op lokaal niveau positief effect moet hebben op het totale systeem (‘Aquapunctuur©’). Drs. M.E.H. Koop, directeur van VRW, liet met voorbeelden zien hoe inwoners kunnen genieten van de watersystemen. “Als de juiste ingrepen worden gedaan en vooral waterschappen samenwerken met bijvoorbeeld gemeenten, kunnen meer mensen gebruik maken van het water in de omgeving. Dit nodigt uit tot bewegen, wandelen, varen, joggen. Het draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. En het belangrijkste is dat mensen bewust worden van de waarde van water. Daarmee voldoen de waterschappen aan de aanbevelingen van de OESO: werk aan awareness bij de bewoners.”