Welkom bij Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water legt de verbinding van het (groot) stedelijk en landschappelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking en revitalisering van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het optimaal benutten van de historische vaarwegen en hun waterfronten voor onder meer waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving. Onze bezoekers kunnen hier alles lezen over de vereniging en het laatste nieuws met betrekking tot de projecten waar VRW zich voor inzet. 

Meer voor u

Lopende Thema's

In 2019 is de provincie Zuid-Holland samen met de regio’s Hof van Delfland (n.a.v. Blauwe Cirkels), Midden-Holland en Hollandse Plassen het Gezamenlijke Traject Waterrecreatie gestart op basis van de geproefde energie in deze drie regio’s.

Medio 2020 heeft APPM de resultaten van hun onderzoek naar concrete kansen en behoeften opgeleverd. Hierop hebben de regio’s hun samenwerking in dit traject voortgezet.

SWARE
SWARE richt zich op het economisch recreatief en duurzaam benutten van cultureel en natuurlijk erfgoed op en langs het binnenlands vaarwater.

Vanaf oktober 2021 tot en met september 2022 wisselt de Vereniging Regio Water samen met het SWARE consortium kennis uit over de effecten van de COVID-19 maatregelen in de verschillende waterregio’s. Daarbij kijken we naar best practices die in de Europese regio’s in de afgelopen periode zijn ontwikkeld.

Policy Learning Platform
Door INTERREG is het platform opgericht om de kennisuitwisseling tussen verschillende EU-projecten te stimuleren. Daarvoor organiseert INTERREG verschillende thematische sessies.

Op 3 september 2021 organiseerde de provincie Zuid-Holland samen met de Vereniging Regio Water de tweede conferentie De Kracht van Water  in Bergschenhoek.

Op 5 april 2019 heeft VRW samen met de provincie Zuid-Holland de eerste conferentie Kracht van Water georganiseerd.

Voor informatie over de conferentie en/of toekomstige activiteiten kunt u contact met ons opnemen.

sluis_1

Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart

Maandag 19 september heeft het bestuur van Delfland besloten dat een versoepeling van de schutbeperkingen voor de scheepvaart mogelijk is. Dit houdt […]
persbericht_foto

Route Varend Corso

Dit jaar trekt de stoet van het Varend Corso in vier verschillende etappes door de regio om op zoveel mogelijk plekken het […]