Vereniging Regio Water

Welkom bij Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving. Onze bezoekers kunnen hier alles lezen over de vereniging, de leden, en het laatste nieuws met betrekking tot de projecten waar VRW zich voor inzet. 

Meer voor u

Maandelijkse nieuwsbrief VRW online: Delfland en Delft pakken waterkwaliteit zwemplas Delftse Hout aan | Kennisimpuls Waterkwaliteit; ruimte voor versnelling. https://t.co/CevLBExfaw

Tegenlicht: eerst ov infra structuur aanleggen en daaromheen de stad opbouwen #vpro #npo2

Meer tweets...