Geen categorie

Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart

Geplaatst op

Maandag 19 september heeft het bestuur van Delfland besloten dat een versoepeling van de schutbeperkingen voor de scheepvaart mogelijk is. Dit houdt in dat vanaf dinsdagochtend om 00:00 uur de recreatievaart beperkt gebruik kan maken van de kleine sluis van de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen. De […]

Geen categorie

Extra schutbeperkingen recreatievaart

Geplaatst op

Doordat de afvoer van de Rijn snel blijft dalen en vanwege het neerslagtekort, geldt vanaf 21 juli code oranje in het gebied van Delfland. Dit betekent dat er meer vraag is naar zoetwater dan er maximaal aangevoerd kan worden. Ook is er onvoldoende zoetwater om verzilting tegen te gaan. Daarom neemt Delfland aanvullende maatregelen om […]

Geen categorie

Route Varend Corso

Geplaatst op

Dit jaar trekt de stoet van het Varend Corso in vier verschillende etappes door de regio om op zoveel mogelijk plekken het corsofeest los te laten barsten. Ook in Den Haag. De corsoboten varen van 23 tot en met 26 juni een vier dagen lange doorlopende route, beginnend en eindigend bij het Trade Parc Westland. […]

Geen categorie

13e Waterconferentie Gouda

Geplaatst op

Op 2 juni aanstaande organiseert het Goudse Watergilde de 13e Waterconferentie. Het thema van de conferentie is Gpuda leeft 750 jaar met water. In de conferentie staat het monumentale Goudse watersysteem centraal mét de vraag hoe de kansen van het water doorgeven kunnen worden. Het sluit aan op het motto van het Gouda750-feestjaar “Geef Gouda […]

Geen categorie

Kom 14 mei naar de Molen- en Gemalendag

Geplaatst op

Wist je dat meer dan de helft van de huizen, bedrijven en straten in onze regio onder de zeespiegel liggen? Wonen, werken en winkelen is in Delfland daarom bijzonder. Sta jij daar weleens bij stil?   Het hoogheemraadschap van Delfland houdt het waterniveau voor jou op peil, zodat er voldoende water is. Tijdens de Nationale […]

Geen categorie

Start zwemseizoen

Geplaatst op

Op zondag 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in natuurwater gestart. Het zwemseizoen loopt altijd van 1 mei tot 1 oktober. In die periode wordt bij alle officiële zwemwaterlocaties de kwaliteit van het water gemeten. Via de blauwe informatieborden bij die locaties en op zwemwater.nl, of de zwemwaterapp kunnen zwemmers zien of ze veilig […]

Geen categorie

Museumschip de Hudson naar Maritiem Museum Rotterdam

Geplaatst op

Maassluis opent Vaarprogramma met uitzwaai-momentMuseumschip de Hudson gaat logeren in de Rotterdamse Leuvehaven. Het schip, gebouwd in 1939, maakt tijdens de meivakantie ruim twee weken deel uit van de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. Op vrijdag 22 april in de vroege ochtend zwaaien inwoners van Maassluis het schip uit en wordt gelijktijdig de start […]

Geen categorie

Tewaterlating en naamgeving trekschuit

Geplaatst op

Zaterdag 9 april was een bijzondere dag, want voor de derde maal werd er een poging ondernomen om de trekschuit van haar naam te voorzien. De replica van de Maassluise trekschuit is, onder grote belangstelling, gedoopt en heeft als naam gekregen De Goude Leeuwin. De twee voorgaande pogingen waren geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. De bouw […]

Geen categorie

Besluit varen op de Strijp en Reijnerwatering

Geplaatst op

Op 5 april heeft het college besloten varen op De Strijp en Reijnerwatering onder voorwaarden toe te staan. De Strijp en Reijnerwatering vormen een aantrekkelijke vaarroute tussen Den Haag en het Westland/Midden-Delfland. Zij zijn ook belangrijke wateren in het ecologisch netwerk. Om te onderzoeken of veilig varen hier kan samengaan met een goede ecologie is […]

Geen categorie

Vaarseizoen van Start met aandacht voor duurzaam varen

Geplaatst op

Gemeente Delft heeft in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de elektra- en watervoorzieningen van passantenhaven de Kolk gerenoveerd, uitgebreid en gedigitaliseerd om elektrisch varen te stimuleren. De provincie heeft hiervoor €50.000 subsidie beschikbaar gesteld. Met deze subsidie zijn onder andere 2 steigers op de Westsingelgracht voorzien van elektrische laadpunten en wateraansluitingen. Tijdens de opening van het […]