EU-project SWARE officieel van start

Hoe ga je om met verschillende belangen om beleid te realiseren en creëer je samenwerking zonder direct te vervallen in structuurdiscussies? Hoe werkt dat bij natuur- en cultuurhistorisch erfgoed langs het binnenlandse vaarwater, waar je per definitie moet samenwerken om de ruimtelijke kwaliteit te beleven en de economie te versterken? Deze thema’s spelen de hoofdrol in een nieuw Europees project.

Hoe manage en exploiteer je op een duurzame manier je erfgoed langs binnenlands vaarwater? Krijg je meer werkgelegenheid en een sterker vestigingsklimaat wanneer we goede regie voeren op die samenwerking? Hoe gaat het in andere EU landen? Wie heeft/hebben daarin welke rol? Op deze vragen gaat Vereniging Regio Water een antwoord vinden met verschillende partners.

Op 21 september 2016 organiseerde Vereniging Regio Water de officiële openingsconferentie van het Europese project SWARE op het Provinciehuis van Zuid-Holland. De interessante en druk bezochte conferentie was het startsein van het project, wat voluit Sustainable heritage management of WAterway REgions heet. Verschillende Europese partners, alsmede Nederlandse bestuurders en ondernemers spraken over hun eigen ervaringen op het gebied van management van vaarwegen.

Titus Livius, stelde namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat SWARE heel goed als regionale pilot zou kunnen dienen in de landelijke analyse naar de wijze van bestuur. De samenwerking tussen VRW, partners en stakeholders, en de regionale analyses die daaruit voortkomen, kunnen het Ministerie nieuw inzicht bieden in de (economische) kansen van een goed georganiseerd integraal bestuur. Dit idee van samenwerking sloot perfect aan bij het verhaal van Gerbrand Schutten, directeur van de Waterbus. Volgens hem is het vooral van belang dat de potentie van de verschillende gebieden en de kennis van mensen optimaal wordt gebruikt en gecombineerd.

Zoltan Bara, directeur van Pons Danubbii en partner in SWARE, vertelde over specifieke voorbeelden en resultaten die al behaald zijn in de grensregio Hongarije/Slowakije. Eén daarvan was de aanleg van een uitgebreide fietsroute langs de historische vaarwegen van de Donau. Dit laat zien dat er voor VRW en de regio Zuid-Holland niet alleen kansen liggen op, maar ook zeker langs het water.

Nu tijdens de conferentie het 4,5 jaar durende project (looptijd tot en met 30 september 2020) officieel is geopend, wil VRW samen met de zes Europese partnerregio’s binnen het project antwoord vinden op de verscheidene vragen. VRW is lead partner bij het inzicht verwerven in deze thema’s en zal de regie voeren in het proces van informatie-uitwisseling tussen de Europese partnerregio’s: Tipperary County Council (Ierland), Città metropolitana di Milano (Italië), Pons Danubbii (Slowakije-Hongarije), Vidzeme Planning Region (Letland) en de Provincie Zuid-Holland. Binnen de regio Zuid-Holland zal VRW nauw samenwerken met de provincie in het opzetten en sturen van verschillende stakeholders groepen. Hierin krijgen de belangrijkste regionale spelers en andere belanghebbenden, zowel publiek als privaat, een plek.

In de eerste fase van het project staan kennisuitwisseling en het maken van (provinciale en) regionale analyses en verbeterplannen centraal. Deze fase loopt tot en met 30 september 2018. In de laatste twee jaar van het project, gedurende “fase twee”, moeten deze verbeterplannen tot uitvoering komen. De voortgang wordt daarbij door VRW samen met de provincie Zuid-Holland voortdurend gemonitord en gerapporteerd aan de Nederlandse stakeholders, alsmede de Europese partners en de EU.

Voor meer informatie over het project kunt u de officiële projectsite bezoeken. Voor updates over het project zijn verschillende social-media accounts in het leven geroepen. Twitter. Facebook.