Versoepeling schutbeperking scheepvaart

Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart

20 september 2022

Maandag 19 september heeft het bestuur van Delfland besloten dat een versoepeling van de schutbeperkingen voor de scheepvaart mogelijk is. Dit houdt in dat vanaf dinsdagochtend om 00:00 uur de recreatievaart beperkt gebruik kan maken van de kleine sluis van de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen. De beroepsvaart kan op aanbod gebruik maken van de grote sluis van de Parksluizen.

De afgelopen weken gold er voor Delfland een aangescherpt schutregime. Vanaf 26 juli kon de beroeps- en recreatievaart beperkt gebruik maken van de Parksluizen in Rotterdam. De Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen waren voor de recreatievaart volledig gestremd. Door de lage Rijnafvoer was het risico op binnendringen van zout water en op verzilting groot. Het doel van het instellen van schutbeperkingen is het verminderen van het binnendringen van zout water vanuit het buitenwater. Delfland bestrijdt het binnendringen van zout water door water uit te malen. Dat kost veel zoet water. De huidige watervraag en het verziltingsrisico is klein genoeg om de schutbeperkingen te versoepelen. Dit komt omdat de verwachting is dat de Rijnafvoer stabiel blijft of verder gaat stijgen, de huidige koelere en kortere dagen en de buien van afgelopen tijd.