Spoorbrug bij Rijswijk wordt hoger

De brug over de Kerstanjewetering bij Rijswijk krijgt een doorvaarthoogte van 1.80 meter. Hiermee wordt de vaarverbinding van en naar het Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Delft, Vlaardingen, Schiedam en aansluitende gebieden verbeterd. Dit heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu onlangs laten weten.

De geplande doorvaarthoogte door de verbreding van het spoor was aanvankelijk 1.64 meter. Dit zou een verslechtering betekenen van de huidige situatie van enkele centimeters. Het zou betekend hebben dat het gebied minder goed bereikbaar wordt voor de toervaart en daarmee het toerisme, een belangrijke economische factor. Hoe langer mensen in het gebied kunnen blijven, hoe beter het is voor de uitgaven in horeca en winkels. Bovendien zou de ontsluiting per boot van woongebieden ook verslechteren.

Er zijn afgelopen jaren diverse zienswijzen ingediend, mede namens watersportverenigingen, watersporters, ondernemers en Vereniging Regio Water. Daarnaast hanteert de provincie Zuid-Holland als beleid om op de recreatieve vaarroutes in deze regio een minimale doorgangshoogte van 1,80 te behouden danwel te realiseren. De Kerstanjewetering is een belangrijke recreatieve vaarroute. Provincie Zuid-Holland heeft reeds in januari 2016 laten weten bereid te zijn deze wijziging mede te financieren. Vereniging Regio Water (VRW) steekt veel energie in het verhogen van bruggen in de regio in het belang van de leefbaarheid en verbindingen tussen mensen over water. Door het versterken van de vaarfunctie wordt tevens cultuurhistorisch erfgoed en natuurhistorisch erfgoed ontsloten. Dit is ook een van de doelstellingen van Europa. VRW is daartoe leadpartner in het Interrregproject SWARE (Sustainable Heritage managent of WAterway REgions).

De verhoging van de brug maakt deel uit van de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft.
Hiermee worden stad en land beter verbonden via verschillende verkeersmodaliteiten en daarmee wordt de ontmoetingsfunctie versterkt.