Gezamenlijk Programam Waterrecreatie

Gezamenlijk Programma Waterrecreatie

De provincie Zuid-Holland is in 2019 gestart met het gezamenlijk traject Waterrecreatie met de regio’s Hof van Delfland, Midden-Holland en Hollandse Plassen, met het doel de potentie van het water beter te benutten door slim samen te werken. Water stroomt immers over grenzen.

In juli 2019 is in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de drie regio’s het rapport “Verkenning vaarrecreatie Zuid-Holland” opgesteld. In dit rapport is gekeken naar de bestuurlijke energie, de behoeften en concrete (financiële) mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie. De conclusies en aanbevelingen hiervan zijn in juli 2020 teruggekoppeld tot een vervolg van de samenwerking.

Voor het Hof van Delfland gebied is bij deze verkenning ook gekeken naar de ambitie Blauwe Cirkels die in 2019 door de Vereniging Regio Water is opgesteld en de daarbij horende projectenlijst (zowel wensen als concrete projecten). Sinds januari 2021 is deze landschapstafel ophouden te bestaan en gelden er voor de deelregio’s regionale visies, waarin de eerder geïnventariseerde ambities deels terugkomen.