Visie

Visie

Vereniging Regio Water (VRW) legt de verbinding van het (groot) stedelijke gebied met water. VRW pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. VRW zet zich in voor het bevorderen van de waterrecreatie en recreatietoervaart. Een belangrijk doel is om via waterrecreatie het toerisme en de lokale economie te versterken, stad en land (en natuur) via water te verbinden, het cultureel erfgoed over water toegankelijk te maken en de ruimtelijke kwaliteit van de groenblauwe leefomgeving te versterken. Met name de laatste jaren is er een nieuwe uitdaging bijgekomen. Het is de kunst, dat merken we ook bij internationale partners, een juiste balans te vinden tussen toerisme en de eigen bewoners. Deze doelen sluiten goed aan bij de beleidsambities van het Rijk, de Randstadprovincies, gemeenten, gebruikers en veel ondernemers. Uiteindelijk gaat het om de beleving van natuur en cultuur in het (groot)stedelijk gebied en het creëren van meet werkgelegenheid en een (inter)nationaal concurrerend vestigingsklimaat.