Gebruikers

Gebruikers

We onderscheiden zes verschillende gebruikers die allemaal op een eigen manier gebruik maken van onze vaarwegen. Randstad Waterbaan beoogt een integrale afweging tussen deze verschillende gebruikers.

Beroepsvaart
Het transport van goederen over het water van personen en goederen zal de komende jaren sterk stijgen. De binnenvaart in containerterminals is een milieuvriendelijk alternatief voor het vrachtvervoer over de weg. In verschillende steden wordt het personenvervoer over het water gestimuleerd in de vorm van flying ferries en waterbussen.

Toeristen en recreanten 
Naast de beroepsvaart vormt de recreatieve en toeristische vaart een belangrijke bijdrage aan het economisch gebruik van de vaarwegen. De dagrecreanten en toervaarders geven gezamelijk gemiddeld €75,- per dag uit aan bestedingen. Onder buitenlandse toeristen is het bezichtingen van de Randstad vanaf het water erg in trek.

Watersporters
De vaarwegen zijn een ideale plek om te sporten. Op, in of langs het water zijn veel verschillende subculturen te vinden die op een actieve of passieve manier gebruik maken van het water. De volgende waterspoters zijn te onderscheiden; zeilers, roeiers, kanoërs, rafters, windsurfers, kitesurfers, golfsurfers, zwemmers, vissers, hengelaars, hardlopers, wandelaars, toerfietsers en racefietsers.

Nautische evenementen
Het water is een uitstekend decor voor het organiseren van nautische evenementen. Landelijk bekend zijn natuurlijk SAIL Amsterdam, de Gay Parade, het Prinsengrachtenconcert, de vuurwerkshow op de Erasmusbrug tijdens oud en nieuw. Regionaal en lokaal worden er diverse een- of meerdagse evenmenten georgainseerd, zoals; het varend corso in Westland, de Vlietdagen in Leidschendam-Voorburg of de Kaagweek op de Kaagerplassen. Er zijn er kleinschalige evenementen op party- en rondvaartboten.

Waterfrontgebruikers en -ontwikkelaars
Water trekt mensen aan. Het is plezierig om in de buurt van water te wonen, te werken of te recreëren. De waterfronten moeten dan wel aantrekkelijk zijn, en het voorzieningenniveau op en rond het water moet op peil zijn. Denk hierbij aan het behoud van het cultuurhistorische erfgoed, nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen, het aanleggen van voet- en fietspaden, het zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, toeristische overstappunten, jachthavens en aanlegvoorzieningen.

Planten en dieren in en langs het water

Niet alleen de mens maakt gebruik van het water, maar natuurlijk ook het planten en dierenleven in en op het water, inclusief mico-organismen.

 

 

Contact
Voor meer informatie betreffende het INTERREG Europe SWARE project:

E s.vandijk@randstadwaterbaan.nl
T (0)15 8 200 200

Downloads
Regionaal Actieplan SWARE

Verslag kennisuitwisseling Tipperary
Verslag kennisuitwisseling Milaan
Verslag kennisuitwisseling Zuid-Holland