“Warme samenspraak” nodig op waterthema’s

Hoe kunnen we in Zuid-Holland de burgers nog beter betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer? Volgens Jan Kragt (gemeente Zoetermeer) en Marcel de Ruijter (Unie van Waterschappen) kan Nederland daarin een voorbeeld nemen aan het Ierse ontwerp van het Public Participation Network (PPN). “Warme samenspraak” noemde Jan Kragt het in een poging de samenwerking tussen betrokkenen, bewoners en bestuurders te illustreren. Dit deed hij tijdens een recente bijeenkomst van de Institutionele Bestuurlijke Denktank SWARE.

Binnen het Europese project SWARE (Sustainable heritage management of Waterway Regions) werkt Vereniging Regio Water samen met verschillende Europese regio’s om antwoorden te vinden op de problemen die bestaan op het gebied van vaarwegbeheer, waterrecreatie en de duurzame benutting van het enorme aanbod aan erfgoed (cultureel en natuurlijk) dat Zuid-Holland te bieden heeft. Het is belangrijk om op dit thema niet alleen onze kennis te delen, maar ook om buitenlandse kennis op te doen. Daarom ging een Nederlandse delegatie van 22 t/m 24 mei op werkbezoek in Tipperary.

In Tipperary bestaat het Tipperary Public Participation Network (TPPN), dat door de overheid wordt ondersteund, gefaciliteerd en gefinancierd, maar los van de politiek is georganiseerd. Grote groepen stakeholders worden via dit netwerk gevraagd om niet alleen mee te denken, maar ook om mee te doen. Afgevaardigden van de PPN vestigen zich in comités en stuurgroepen om daarmee invloed uit te oefenen op de lokale overheden en de te varen koers. De goede wisselwerking tussen bestuurders en PPN zorgt er uiteindelijk voor dat het publiek een echte stem heeft in de ontwikkeling van de regio.

Meer informatie over de TPPN in Ierland kunt u vinden op: https://www.ppntipperary.org/