Actieve bestuurders belangrijk voor betrokkenen

Actieve bestuurders belangrijk voor betrokkenen

30 april 2018, Manita Koop

Sofia – Actieve inzet van bestuurders is onmisbaar voor betrokkenheid van mensen uit de samenleving bij succesvolle projecten. Projecten op wat voor gebied dan ook, of het nu gaat om cultuur-historisch erfgoed, recreatie en toerisme, mobiliteit, werkgelegenheid, duurzaamheid of participatie, met actieve vrijwilligers en bestuurders slagen deze projecten eerder, beter en sneller.

Dat was een van de conclusies op de bijeenkomst op 24 en 25 april van eindverantwoordelijken voor Interreg Europe projecten in Sofia. Het thema was vooral wat de rol van stakeholders bij projecten is en hoe zij betrokken kunnen worden.

Op de vraag van VRW wat voor bestuurder dit dan moet zijn, was een van de antwoorden: ‘Always the Mayor’. Dit vanwege het feit dat zij of hij voor de buitenwereld vaak de meest herkenbare persoon is. Bij projecten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld rondom het water, gaat het vaak ook nog om integrale en lange termijn processen. Belangrijk is wel om sowieso gekozen bestuurders er nauw bij te betrekken, afhankelijk van de nationale, regionale en lokale situatie. Per slot van rekening moeten zij laten zien wat ze willen en wat ze bereiken.

Een ander element dat naar voren kwam was het vieren van successen. Het is de taak van bestuurders om de lange-termijn visie voor ogen te houden. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die naar het einddoel werkt, er op een of andere manier plezier in heeft. Dat kan door resultaten te boeken en te vieren, en vooral ook de uitdaging van het proces zelf. Korte termijn resultaat is voor het welslagen van een lange-termijn opdracht eveneens noodzakelijk.

(Zie ook de column van B. Tiggelaar: Vergeet de theorie, wat telt is plezier, NRC 26 april 2018)