Privacy

Privacy

Vereniging Regio Water hecht veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Om die reden gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dat doen staat in onderstaande privacyverklaring. Uiteraard houdt de Vereniging zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
Vereniging Regio Water verzamelt slechts de noodzakelijke gegevens van u om onze werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat hier om de noodzakelijke cookies, voor de functionaliteit van onze website en contactgegevens die u achterlaat via het contactformulier. 

Medewerkers van de Vereniging hebben toegang tot deze gegevens (om uw vragen te kunnen beantwoorden).

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.).¬†

 Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Verstrekking aan derden
Vereniging Regio Water verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Beveiliging
Vereniging Regio Water neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.