Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen en bepaalt zelf het aantal overige bestuursleden. Ten minste de helft van de bestuursleden is wethouder van een openbaar lichaam of vertegenwoordiger van een hoogheemraadschap (waterschap). Het bestuur stelt een verenigingsbureau in dat de werkzaamheden van de Vereniging uitvoert of doet uitvoeren, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Leden van het Bestuur

Dhr. A. Rodenburg, Burgemeester Midden-Delfland, voorzitter
Dhr. H. Pluckel, lid DB Hoogheemraadschap van Rijnland, penningmeester
Dhr. R. Paalvast, Wethouder Gemeente Zoetermeer, dagelijks bestuurder
Dhr. P. Ouwendijk, Wethouder Gemeente Westland, dagelijks bestuurder