Oproep aan waterschappen: Help de ijsvorming

Oproep aan de waterschappen: Help de ijsvorming

27 februari 2018, redactie

VRW heeft waterschappen opgroepen om het schaatsen te helpen faciliteren. De beste manier om inwoners het watersysteem te laten ervaren, is het te benutten.

Veel wateren zijn inmiddels bevroren en de schaatsen worden uit het vet gehaald.
Bewoners hebben nu de kans om op sloten, grachten en kanalen te schaatsen en te schuifelen.
Belangrijk is dat deze wateren dan ook daadwerkelijk bevriezen tot juiste dikte.
Een aantal waterschappen heeft voorbereidingen getroffen om hieraan mee te werken. Uiteraard het Wetterskyp Fryslan, en ook Amstel, Gooi en Vecht heeft sluizen gesloten, gemalen stil gezet en voor bepaalde wateren een vaarverbod afgekondigd.

Het zou goed zijn als ook andere waterschappen kijken wat mogelijk is, al dan niet in samenwerking met gemeenten, om een prachtige Hollandse traditie in het polderlandschap mogelijk te maken.
En via dit recreatief gebruik van onze binnenwateren inwoners te laten genieten van ons watersysteem. In de hoop dat dit sommigen de gelegenheid geeft zich voor te bereiden op de tocht der tochten en in de verwachting dat ook het ijs jong en oud verbindt.

In een reactie op de oproep hebben Zuid-Hollandse waterschappen aangegeven een steentje bij te willen dragen aan de prachtige Hollandse schaatstraditie. Waterschap Hollandse Delta heeft de reinigers en stuwers stilgezet en houdt daarnaast het water onder het ijs op een constant peil om een stabiele ijslaag te bevorderen. Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard blijft in het Schielandse deel bemalen om droge voeten te kunnen blijven garanderen. In de Krimpenerwaard staan de gemalen wel stil om de ijsgroei te bevorderen. Ook het hoogheemraadschap van Rijnland geeft aan zo goed mogelijk mee te werken aan de ijspret, door waar mogelijk over te gaan op ‘vorstbemaling’.