De Oosterleese brug bij De Lier wordt opgehoogd

De gemeenteraad stemt in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een voorbereidingskrediet van 170.000 euro beschikbaar te stellen voor het verhogen van de Oosterleese brug. Hiermee wordt een van de belangrijkste knelpunten in het vaarroutenetwerk van Westland opgelost. Gemeente Westland, recreatieschap Midden Delfland, Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben de intentie om de ophoging van de Oosterleese brug naar een doorvaarthoogte van 1,80 m gezamenlijk te financieren. Verschillende partijen, waaronder Vereniging Regio Water, de Westlandse Watersportvereniging en de gemeente hebben zich er sterk voor gemaakt.

 

Wethouder Arne Weverling (toerisme en recreatie) wil de brug zo snel mogelijk aangepast hebben. “Sinds de vaststelling van de nota Vaarrecreatie in Westland is er door heel veel partijen hard gewerkt aan een oplossing. De huidige Oosterleese brug is pas rond 2025 afgeschreven. Vaarrecreatie groeit echter snel in de hele regio. Wachten tot 2025 is geen optie. Daarom koersen we aan op aanpassing van de brug voor het vaarseizoen 2014-2015.”

 

 

Westland is een aantrekkelijk gebied voor vaarrecreanten. Om ervoor te zorgen dat grotere boten als kajuitjachten, sloepen en rondvaartboten ook gebruik kunnen maken van de meest logische vaarroutes moeten er nog knelpunten worden opgelost, waarvan de Oosterleese brug bij De Lier de belangrijkste is. Deze Oosterleese brug ligt over de Zijde, de watergang die Westland met Midden-Delfland verbindt. Nu is de brug zo laag dat alleen kano’s, roeiboten en andere hele lage bootjes eronderdoor kunnen varen. Na ophoging ontstaat er ten zuiden van het Rijn-Schiekanaal één groot recreatief vaargebied dat zich uitstrekt van Den Haag tot Rotterdam.