VRW pleit voor cultuurhistorie tijdens het symposium Monstersche Sluis

Op 22 oktober is het rapport “Conditietest Monstersche Sluis” overhandigd door Professor Jan Stuip aan het bestuur van de stichting Monstersche sluis. Het symposium werd bijgewoond door veel enthousiaste en geïnteresseerde mensen die ieder vanuit hun eigen expertise of betrokkenheid input leverde.

Het rapport gaat in op de vraag wat er moet gebeuren om de sluis weer als schutsluis in gebruik te kunnen nemen voor de kleine recreatievaart. Een drietal experts hebben een toelichting gegeven op de casus. Dit deden zij vanuit het oogpunt historie, economische kansen en gebiedsontwikkeling. Ook de kans om vrijwilligers bij de sluis te betrekken kwam aan bod. Een forum met onder andere VRW directeur Manita Koop gaven feedback op het rapport en de presentaties. Manita Koop gaf in haar reactie aan dat het belangrijk is te blijven werken aan het gebruik van cultuur historisch erfgoed en het kunnen beleven van cultuur historisch erfgoed. Iedere organisatie heeft hierin zijn verantwoordelijkheid.

 

De Monstersche Sluis heeft veel kansen voor de toekomst. VRW zal zich net als in het verleden hiervoor in blijven zetten.