Bijeenkomst 13 juni over de nieuwe Vaarwegverordening

Wat komt een gemeenteambtenaar tegen wanneer een ondernemer een steiger of een insteekhaven wil? Waar heeft hij mee te maken als iemand aan het water wil bouwen? Hoe kunnen gemeenten en waterschap plezierig met elkaar samenwerken en de economie helpen? Vereniging Regio Water (VRW) organiseert op donderdag 13 juni een bijeenkomst over de praktijk van de nieuwe Vaarwegenverordening Zuid-Holland. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom in de Weidezaal in het Provinciehuis van Zuid-Holland. De bijeenkomst duurt tot 16.30 uur, daarna is er gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@randstadwaterbaan.nl.

Deze bijeenkomst blijkt nodig na vragen die enkele leden gesteld hebben. Deze vragen hadden betrekking op een brief van Provincie Zuid-Holland (PZH) aan alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland, op 3 juli 2012. Hierin wordt medegedeeld dat de vaarwegenverordening van 1987 komt te vervallen en een nieuwe verordening in het najaar van 2013 zal ingaan. Dit volgt op de Waterwet, waarin de provincie wordt verplicht vast te stellen wie verantwoordelijk wordt voor het vaarwegenbeheer. In de nieuwe verordening geldt dat PZH alleen als vaarwegbeheerder optreedt bij een aantal vaarwegen die deel uitmaken van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor gemeentelijk beleid betreffende vaarwegen.

In de bijeenkomst staat de verhouding tussen provincie, gemeenten en waterschappen centraal.  Het doel is om goede afspraken te maken om gezamenlijk tot effectief beleid te komen. De dialoog op deze bijeenkomst is er op gericht samen tot ideeën te komen hoe dit te bereiken.

 

Locatie: Weidezaal, Provinciehuis Zuid-Holland

 

Aanvang: 13.30 uur

 

Einde: 17.00 uur

 

 

Programma volgt.