Kennisuitwisseling over toerisme, erfgoed en infrastructuur

Vereniging Regio Water en de Provincie Zuid-Holland namen samen met de overige SWARE partners en stakeholders deel aan de tweede SWARE kennisuitwisselingssessie in Milaan (12-14 september). Hier werden de uitdagingen besproken omtrent het verbinden van infrastructuur, toerisme en erfgoed in relatie tot het binnenlands vaarwater.

De Metropoolregio Milaan had een druk, maar interessant programma in elkaar gezet met studiebezoeken, lezingen en werkgroepen. Hierin werd onder andere ingegaan op de gedeelde opgaven in de governance, financiering en publiek-private samenwerking op het gebied van duurzaam beheer van erfgoed. De zogeheten “good practices” dienden daarin als illustratie van succesvolle ondernemingen.

Tijdens de afsluitende plenaire sessie blikte directeur economische en sociale ontwikkeling van de Metropoolregio Milaan, Dario Parravicini, terug op de sessie. “Wij wilden alle partners het gehele watersysteem rondom Milaan laten zien. (…) niet alleen het culturele en natuurlijke erfgoed, maar ook de groenblauwe infrastructuur daaromheen, waarvoor het zo belangrijk is dat die investeringen aantrekt. (…) het was een druk programma, vol met bezoeken, lezingen en werkgroepen. Voor ons specifiek was het tevens van belang om onze stakeholders in de regio te ontdekken (bijv. landbouw, ondernemingen, bewoners) en diepere relaties met hen aan te gaan. Zonder hun betrokkenheid kunnen wij namelijk niks doen.”

Gedurende de uitwisselingssessie werden de partners rondgeleid langs het bevaarbaar watersysteem, dat steeds vaker niet alleen als belangrijk wordt beschouwd voor navigatie en irrigatie, maar ook wordt belicht als belangrijk historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed, van groot belang voor culturele, artistieke, landelijke, verhalende, religieuze en toeristische activiteiten. Het partnerschap werd benadrukt als belangrijke conditie voor een succesvol en duurzaam beheer van de binnenlandse vaarwegen. De verschillende delegaties spraken tevens met elkaar over problemen als “overcrowding” van toeristische locaties, de verspreiding van toeristen, het bouwen van verhaallijnen en de opgave in het verstevigen van samenwerkingen.

Manita Koop, lead-partner in het project SWARE, spreekt over een succesvolle bijeenkomst. “(…) niet alleen omdat we kennis hebben genomen van elkaars plannen, projecten en aanpak, maar ook vooral van elkaars persoonlijke betrokkenheid daarbij, die leidt tot resultaten.”

Van 9 tot en met 11 oktober wordt de laatste in de reeks van kennisuitwisselingssessies georganiseerd in de regio Zuid-Holland. Hier worden onderwerpen besproken die erg belangrijk zijn voor de toeristische sector langs het vaarwater: marketing en destinatieontwikkeling.

Meer informatie over het project SWARE en alle partners is te vinden op http://www.interregeurope.eu/sware.