Vooruitzicht op Europese kennisuitwisseling

Hoe ga je om met verschillende belangen/interesses? Hoe kunnen politici en ondernemers de burgers beter bereiken? Hoe stimuleer je duurzaam toerisme op en langs het water? En hoe financier je duurzame projecten? Dit is slechts een greep uit de vragen die centraal staan tijdens het bezoek aan de Metropoolregio Milaan, waaraan de Vereniging, de Provincie Zuid-Holland en stakeholders deel zullen nemen. Na het “kijkje in de keuken” in de landelijke omgeving van Tipperary is het nu de beurt aan de stadsregio Milaan om de deelnemende partners mee te nemen naar hopelijk het “ei van Columbus”.

Het thema tijdens de uitwisseling in Milaan is “het verbinden van toerisme en infrastructuur.” Hiervoor worden de belangrijke Navigli kanalen en de Adda rivier bezocht. Daarnaast staan er veel projecten op het programma waarin de Milanese jeugd wordt betrokken in organisatie en uitvoering.

Uiteraard komen de SWARE (Sustainable heritage management of Waterway Regions) partners ook in Zuid-Holland op bezoek. Deze uitwisseling vindt plaats van 9 t/m 11 oktober. Het thema in Zuid-Holland is “marketing en gebiedsbepaling,” maar werkt niet als limiterende factor in het programma. Ook in Zuid-Holland zal o.a. governance een belangrijke rol krijgen. De organisatie van de uitwisseling in Zuid-Holland wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland.

Mochten er aanvullingen zijn. Vragen die volgens u van belang zijn om te bespreken in Milaan en/of Zuid-Holland, dan horen wij dat graag.

In november zal er aan de hand van deze kennisuitwisselingen (incl. Tipperary afgelopen mei) een “Statement of Agreements”, een lijst van aanbevelingen worden opgesteld. Deze aanbevelingen zullen worden omgezet naar regio-specifieke actiepunten die verder worden uitgezet in het actieplan dat de Vereniging en de provincie Zuid-Holland in het kader van SWARE zullen opstellen.

SWARE is een INTERREG EUROPE project om de beleidsinstrumenten rondom het duurzaam beheer van erfgoed rondom binnenlandse waterwegen te verstevigen en het potentieel van recreatie op en rondom binnenlandse waterwegen volledig te benutten. De Europese partners komen uit waterrijke gebieden in Ierland, Italië, Hongarije-Slowakije, Letland en Nederland.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.interregeurope.eu/sware